اخبار نفت،شماره ۳۰:تجمع بازنشستگان صنعت نفت در اصفهان.شاغل و بازنشسته اتحاد اتحاد

روز گذشته چهارشنبه ۸ آذر بازنشستگان صنعت نفت در مقابل صندوق بازنشستگی در اصفهان در اعتراض به ادغام این صندوق در سایر صندوقهای بازنشستگی و اختلاسها و چپاولگریهای حاکم تجمع کردند. در یکماه اخیر بازنشستگان نفت در شهرهای مختلف از جمله در اهواز، شاهین شهر، ماهشهر، شیراز و اصفهان تجعاتی داشته اند. در برخی از این تجمعات کارگران شاغل و بازنشسته در کنار هم در اعتراض به دست درازی به صندوق بازنشستگی تجمع کرده و شعار شاغل و بازنشسته اتحاد اتحاد را که شعار متحد کننده کارگری در سطح جامعه است را سر دادند.

کارزاری در حمایت از کارگران رسمی و غیر رسمی نفت، چه شاغل چه بازنشسته از جانب حزب کمونیست کارگری به جریان افتاده است که هدف اصلی آن حمایت از اعتراضات این کارگران و رساندن صدای آنها به کارگران  و مردم در ایران و در سطح جهان است. به هر شکل ممکن به کارزار حمایت از کارگران نفت بپیوندید.

حزب کمونیست کارگری ایران

۹ آذر ۱۴۰۲،  ۳۰ نوامبر  ۲۰۲۳

اینرا هم بخوانید

خاتمه موقت اعتصاب کارگران گروه ملی فولاد اهواز و  عقب نشینی های مدیریت

صدای مستقل گروه ملی فولاد اهواز طی بیانیه ای ضمن اشاره به مبارزات درخشان این …