اخبار نفت،شماره ۳۸:تجمع کارگران رسمی شرکت فلات قاره در بهرگان و بیانیه هشداری کارگران رسمی نفت به وزیر کار

اعتراضات و تجمعات کارگران رسمی نفت ادامه دارد

تجمع کارگران رسمی شرکت فلات قاره در بهرگان و بیانیه هشداری کارگران رسمی نفت به وزیر کار

امروز جمعه ۱۷ آذر  ماه کارگران رسمی شاغل در شرکت نفت فلات قاره در بهرگان به صورت یکپارچه در محل اداره مرکزی این منطقه تجمع کردند و با در دست گرفتن بنرهای اعتراضی خود پیگیر مطالباتشان شدند. این تجمع قبل از شروع ساعت کار صورت گرفت. در اطلاعیه خبری این تجمع اعتراضی کارگران خواستهای خود را اعلام کرده و بر تداوم اعتراضاتشان تاکید کرده اند. خواستهای اعتراضی این کارگران عبارتند از: حذف کامل سقف حقوق مناطق عملیاتی نفتی، حذف تبعیض میان کارکنان عملیاتی در سقف پرداخت و برداشتن عناوین پشتیبانی و اصلی تخصصی، استرداد مالیات کسر شده از کارکنان عملیاتی نفتی، عدم ادغام صندوق بازنشستگی نفت با سایر صندوق های بازنشستگی، حذف سقف پاداش پایان خدمت و پرداخت کامل سنوات کارکنان، اجرای کامل ماده ده و پرداخت معوقات و اصلاح کف حقوق کارکنان اخیرالاستخدام آزمونی. در ادامه این اطلاعیه خبری کارگران بر تداوم اعتراضات خود تاکید کرده و مینویسند:”جنبش جمعه های اعتراضی کارکنان منطقه نفتی بهرگان تا حصول تک تک خواسته های یادشده ادامه دارد”.

خواستهای اعلام شده کارگران رسمی در بهرگان خواستهای سراسری همه کارگران رسمی در نفت است. شورای هماهنگی و همبستگی کارکنان رسمی صنعت نفت خطاب به وزیر کار در چهاردهم آذر ماه بیانیه ای اخطاری داده تحت عنوان ” هشدار جدی شورای هماهنگی و همبستگی کارکنان رسمی صنعت نفت در مورد آتش افروزی وزارت کار و آتشی که مخزن های نفت و گاز را شعله ور خواهد ساخت. از جان صنعت نفت چه میخواهید”. در سر سخن این بیانیه چنین آمده است: ” جناب وزیر اگاه باشید، کبریتی را که شما در پی افروختن آنی، خط آتشیست که فرجامش به مخزن های نفت و گاز می رسد، جناب وزیر اتش افروزی نکن! نیک بیندیش، وزارت کار را سامان دهید، هزاران جوان بیکار، ره افسردگی در پیش گرفته اند، نخبگان در حال کوچ هستند، در اندیشه کارسازی باش جناب وزیر، بیش از این آتش افروزی نکن، زیرا شعله های سرکش نفت و گاز دامن شما را نیز خواهد گرفت”. در این بیانیه سخنی در مورد  دست اندازی به صندوق بازنشستگی نفت آمده است:” سخنی با وزیر تعاون کار و رفاه و تامین اجتماعی. مرگ خوب است اما برای همسایه، گاهی سخن از قانون، همانند ترساندن کودکان است از لولو هایی ، که هیچگاه هیچ کس آنها را به چشم ندیده است، قانون خوب است اما نه برای صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی، بلکه برای دیگر صندوق ها، راستش را بگوئید، چه نقشه شومی برای صندوق بازنشستگی نفت در سر دارید؟”. دست اندازی به صندوق بازنشستگی و دزدی ها و چپاولها یک موضوع مهم اعتراضات کارگران رسمی و بازنشستگان در نفت است.

این بیانیه ها و این اخطارهای شدید اللحن از فضای انفجاری اعتراضی در نفت حکایت میکنند. تعرضات معیشتی حکومت و دزدی ها و اختلاس موضوع خشم همه کارگران را برانگیخته است. این اعتراض کل جامعه است. از کارگران نفت حمایت کنید و به کارزار حمایت از کارگران نفت بپیوندید.

حزب کمونیست کارگری ایران

۱۷ آذر ۱۴۰۲،  ۸ دسامبر ۲۰۲۳

اینرا هم بخوانید

گفتگو با حمید تقوایی درباره فضای سیاسی و اعتراضی جامعه در آستانه مضحکه انتخاباتی حکومت