اخبار نفت، شماره ۱۸:ادامه تجمعات و اعتراضات کارگران رسمی نفت و گاز آغاجاری

۲۲آبان: ادامه تجمعات و اعتراضات کارگران رسمی نفت و گاز آغاجاری

امروز ۲۲ آبان کارگران رسمی شاغل در شرکت  بهره برداری نفت و گاز آغاجاری برای پیگیری مطالباتشان مقابل مدیریت این شرکت تجمع کردند. حذف کامل سقف‌حقوق، حذف محدودیت حق‌سنوات بازنشستگی، عودت کسورات مازاد مالیات، اجرای کامل ماده۱۰ و پرداخت بک پی آن خواستهای فوری اعلام شده کارگران رسمی در سطح سراسری است. بعلاوه کارگران رسمی به اختلاسها و دزدیها و دست اندازی به صندوق بازنشستگی اعتراض دارند. در این هفته کارگران رسمی نفت همراه با بازنشستگان نفت تجمعات مشترکی برگزار کردند و با شعار “شاغل و بازنشسته اتحاد اتحاد” پرچم اتحاد مبارزاتی این دو بخش مهم کارگری را برافراشتند.

اعتراضات کارگران رسمی نفت هر روز گسترده تر میشود. این اعتراضات زمینه را برای به میدان آمدن بخش های دیگر نفت از جمله کارگران پروژه ای پیمانی و کارگران قراردادی که مبارزات با شکوهی با خواست اخراج پیمانکاران از محیط های کار و بهبود شرایط کاری و معیشتی شان داشته اند، فراهم تر کرده است. این کارگران در همین مدت نیز اعتراضاتی داشته اند و الان فرصت اینست که قدرتمند تر به میدان بیایند. اعتراضات سراسری در نفت بستر ساز اعتراضات سراسری در سطح جامعه است و باید وسیع حمایت و پشتیبانی شود. حزب کمونیست کارگری از بخش های مختلف کارگری معلمان، پرستاران و دیگر بخش های مردم انتظار درد که به هر شکل ممکن از این اعتراضات حمایت و پشتیبانی کنند.

پیش بسوی اعتصابات سراسری

حزب کمونیست کارگری ایران

۲۲ آبان ۱۴۰۲،  ۱۳ نوامبر  ۲۰۲۳

اینرا هم بخوانید

 ادامه حملات اسرائیل در رفح برغم رای دادگاه لاهه

اسرائیل از حکم دادگاه بین‌المللی لاهه، عالی‌ترین مرجع قضایی سازمان ملل پیروی نمی‌کند و می‌خواهد …