اخبار نفت، شماره ۲۶: تجمع اعتراضی کارگران نفت فلات قاره سیری و شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری

امروز پنجم آذر ماه بنا بر روال یکشنبه های اعتراضی اعلام شده، کارگران رسمی شرکت نفت فلات قاره سیری و کارگران شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری در اعتراض به تعرضات معیشتی و بی پاسخ ماندن مطالبات خود تجمع کردند. حذف کامل سقف‌حقوق، حذف محدودیت حق‌سنوات بازنشستگی، عودت کسورات مازاد مالیات، اجرای کامل ماده۱۰ از جمله افزایش درصد گرید و اپریزال و عدم دست‌درازی به صندوق بازنشستگی مطالبات فوری این کارگران است.

اعتراضات در نفت همچنان گسترده است و بخش های دیگر شاغل در این مرکز کلیدی کارگری از جمله کارگران قراردادی اعتراضات خود را علیه انواع قراردادهای برده وار کاری با خواست رسمی شدن استخدام مستقیم در شرکت نفت و کوتاه شدن دست پیمانکاران دنبال میکنند. اعتراضات کارگران نفت بازتاب وسیعی در سطح جامعه داشته و حمایتهایی را در پی داشته ست. به کارزار حمایت از کارگران نفت بپیوندید.

حزب کمونیست کارگری ایران
۵ آذر ۱۴۰۲،  ۲۶ نوامبر ۲۰۲۳

اینرا هم بخوانید

۸ مارس، ۱۸ اسفند، روز جهانی زن: بی‌حجابی عمومی! زنده باد زن زندگی آزادی! زنده باد انقلاب زنانه!

روز جهانی زن، هشتم مارس ۲۰۲۴ برابر با هیجدهم اسفند ۱۴۰۲، در ایران، خاستگاه اولین “انقلاب …