اخبار نفت، شماره ۸۵: ادامه تجمع اعتراضی کارگران ارکان ثالث در پالایشگاه دوم  پارس جنوبی

این هفته هر روز اعتراضات کارگران ارکان ثالث نفت جریان داشته است. بنا بر گزارشات منتشر شده از سوی شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیر رسمی نفت (ارکان ثالث) این کارگران در پالایشگاه دوم پارس جنوبی صبح روز گذشته هجدهم و امروز نوزدهم بهمن ماه در اعتراض به سطح  نازل حقوقها و برای پیگیری مطالباتشان دست به تجمع زدند. این تجمعات علیرغم فضای امنیتی و تهدیدات حراست و مدیریت برگزار شدند.

اعتراضات کارگران ارکان ثالث سراسری است. یک تجمع بزرگ آنها در این هفته در برابر وزارت نفت بود. اهم مطالبات این کارگران عبارتست از: حذف کامل شرکتهای پیمانکاری واسطه تامین نیروی انسانی، اصلاح و اجرای کامل طرح طبقه بندی مشاغل، بهره مندی از مزایا بدون تبعیض در پرداخت، مانند گاز کارت و بن کارت و استفاده از امکانات رفاهی – اجتماعی برابر با سایر ارکان نفت و… می‌باشد.

اعتراضات در نفت گسترده است و هم اکنون بخش های مختلف شاغل در این مرکز کلیدی کارگری در اعتراضند.  مطالبه حذف پیمانکاران و لغو انواع قراردادهای موقت کاری از سوی کارگران نفت حمله ای به ساختار ضد کارگری در صنعت نفت و در بسیاری از مراکز کارگری است. این مطالبات دامنه اش فراتر از نفت است و بخش عظیمی از کارگران را در بر میگیرد. از مبارزات کارگران نفت وسیعا حمایت کنیم.

حزب کمونیست کارگری ایران

۱۹ بهمن  ۱۴۰۲،  ۸ فوریه ۲۰۲۴

اینرا هم بخوانید

گفتگو با حمید تقوایی درباره فضای سیاسی و اعتراضی جامعه در آستانه مضحکه انتخاباتی حکومت