اخبار نفت:شماره ۱۷:۲۱  آبان: ادامه تجمعات کارگران رسمی نفت و گاز آغاجاری، فلات قاره منطقه سیری

۲۱  آبان: ادامه تجمعات کارگران رسمی نفت و گاز آغاجاری، فلات قاره منطقه سیری

تجمعات مشترک بازنشستگان و شاغلین رسمی نفت

اعتراضات در نفت همچنان گسترده است. امروز ۲۱ آبان کارگران رسمی شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری و فلات قاره در منطقه سیری بار دیگر برای پیگیری مطالباتشان تجمع کردند. خواستهای فوری این کارگران عبارتند از:حذف کامل سقف‌حقوق، حذف محدودیت حق‌سنوات بازنشستگی، بازگردانده شدن کسورات مازاد مالیاتی، اجرای کامل ماده ده از جمله افزایش درصد گرید و اپریزال و پرداخت بک‌پی ناشی از تأخیر در اجرای آن  و  عدم دست‌درازی به صندوق بازنشستگی کارکنان نفت.  

در این روز همچنین جمعی از  بازنشستگان و کارکنان رسمی وزارت نفت شاغل در شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب در اعتراض به طرحهای چپاولگرانه حکومت در قبال صندوق های بازنشستگی و خالی کردن این صندوقها و ادغام آنها در یکدیگردر ماهشهر تجمع کردند. در همین رابطه جمعی از  کارکنان ستادی شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب واقع در اهواز نیز تجمع داشتند.   

در آبادان، تهران،   شاهین شهر و کرج نیز نظیر این تجمعات در روز گذشته بنا بر فراخوانی از قبل اعلام شده در اعتراض به دست درازی و چپاول صندوق بازنشستگی نفت از سوی دولت برگزار شد. در تجمع تهران جمعیت بزرگی گرد آمده بود. یک شعار برجسته اعتراضات بازنشستگان شعار”شاغل و بازنشسته اتحاد اتحاد ” بود و تاکید کردند که کارگران رسمی شاغل نیز تجمعات بازنشستگان نفت را همراهی میکنند. در اعتراضات امروز، بازنشستگان و کارکنان معترض نفت شعار میدادند: “صندوق را غارت کردند ما را بیچاره کردند”، ” فریاد ما بلند است اتحاد اتحاد ” . امروز همچنین جمعی از  کارکنان ستادی شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب واقع در اهواز در اعتراض به دست درازی به صندوق بازنشستگی نفت و مصوبه دولت برای ادغام صندوق‌های بازنشستگی دست به تجمع زدند.

در ادامه کارزار در حمایت از کارگران نفت امروز شماری از تشکل‌ها و گروه‌های دانشجویی مستقل از حکومت در سراسر کشور طی بیانیه ای تحت عنوان”ما دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور همبسته و همراه با اعتراضات کارگران نفت هستیم!” همبستگی خود را با اعتراضات کارگران نفت اعلام داشتند.  در بخشی از این بیانیه چنین آمده است:” ما تشکل‌های دانشجویی و بخش عظیمی از دانشجویان سراسر کشور از اعتراضات کارگران صنعت نفت و از گسترش اعتراضات کارگران بخش‌های مختلف تولیدی و خدماتی در سراسر کشور، به هر شکل ممکن حمایت می‌کنیم. ما به خوبی می‌دانیم که درد مشترک ما چیست و این درد چگونه درمان می‌شود. ما مطمئن هستیم که چرخ‌های این ماشین کشتار و جنایت و سرکوب من‌جمله چرخ‌های اقتصاد جمهوری اسلامی را روزی به کمک دستان پرتوان کارگران مبارز نفت متوقف خواهیم کرد. پیش به سوی ایستادگی عمومی جامعه برای تمام حقوق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی‌ که از ما دریغ کردند؛ پیش به سوی تداوم انقلاب «زن زندگی آزادی» تا پیروزی … فرزند کارگرانیم کنارشان می‌مانیم.”. امضا کنندگان این بیانیه عبارتند از:   تشکل دانشجویان پیشرو،- نهاد آزادی‌خواهان دانشگاه تهران شمال،  نهاد دانشجویان آزاد خوراسگان (دانشگاه آزاد اصفهان)،  کمیته سراسری دانشجویان کردستان،  اتحاد دانشجویان دانشگاه الزهرا،  جمعیت دانشجویان آزاد (دانشگاه آزاد سنندج)، ، جمعی از دانشجویان و فعالین دانشگاههای اصفهان، علوم پزشکی اصفهان، شیراز، صنعتی اصفهان، هنر اصفهان، علوم پزشکی ارومیه، کردستان، فنی دخترانه سنندج، فنی یزدان پناه کردستان،

اعتراضات نفت ابعادی گسترده تر و اجتماعی تر بخود میگیرد. وسیعا در سراسر کشور به کارزار حمایت از کارگران نفت بپیوندید. اعتراضات گسترده کارگران رسمی نفت زمینه را برای به میدان آمدن بخش های مختلف نفت و پیگیری خواستهایشان فراهم تر کرده است. حزب کمونیست کارگری بخش های مختلف کارگران نفت را به حمایت از اعتراضات کارگران رسمی و پیوستن به آن فرا میخواند. حزب همچنین بر حمایت فعال خانواده های کارگران معترض نفت و رسانه ای کردن گسترده تر اخبار این اعتراضات تاکید دارد.  ایجاد شورای سازماندهی اعتراضات کارگران در بخش های مختلف نفت و بهره گیری از تجربه شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت و نیز کارگران غیر رسمی شاغل در نفت، گامی مهم در جهت متحد کردن سراسری اعتراضات در نفت است. این شوراها را میتوان در سطح سراسری نفت شکل داد.

پیش بسوی اعتصابات سراسری

حزب کمونیست کارگری ایران

۲۱ آبان ۱۴۰۲،  ۱۲ نوامبر  ۲۰۲۳

اینرا هم بخوانید

حمایت سندیکاهای کارگری چهار کشور اروپا از تجمع همبستگی با کارگران ایران در شهر ژنو سوئیس

شماری از سندیکاها و تشکل های کارگری چهار کشور اروپایی حمایت خود را از تجمع …