ادامه آبان: بایکوت جهانی حکومت قاتلان

آبان ادامه دارد. آبان خشم مردم میلیونی بود. آبان اعتراض به حکومت منفور و قرون وسطائی بود. آبان صدا بود. صدای آزادیخواهی و انسانیت. و…آبان ادامه دارد. آبان فریاد مردمی به جان آمده برای دستیابی به جامعه ای انسانی است. آبان تا سرنگونی حکومت تحجر و چپاول و جنایت، ادامه خواهد یافت.


دادگاه مردمی آبان که به ابتکار سه سازمان حقوق بشری یعنی “عدالت برای ایران”، “حقوق بشر ایران” و “با هم علیه مجازات اعدام” در پاسخ به درخواست و پی‌گیری خانواده‌های قربانیان شکل گرفت توجه بسیاری را در سطح جهان جلب کرد. این دادگاه روز 14 نوامبر پایان یافت و تصمیماتش را بعدا علنی خواهد کرد. فشار سنگینی که این دادگاه و افشاگریهای شاهدین بر حکومت اسلامی گذاشت باعث شد که حکومتیان دست و پایشان را گم کنند و هرکدام چیزی بگویند و بعد تکذیب کنند.


از همه تهوع آور تر و در عین حال جالب تر حسن نوروزی معاون کمیسیون قضائی مجلس اسلامی بود که گفت من یکی از کسانی بودم که به تظاهر کنندگان شلیک کردم ما کشتیم. چه کسی میخواهد ما را محاکمه کند. مادران آبان با صدای رسا فریاد زدند از الانه ات بیرون بیا ما تو را محاکمه خواهیم کرد. او فورا حرفهای خود را تکذیب کرد و به غلط کردن افتاد.
مهمترین نقش دادگاه آبان این بود که صدای آبان را بار دیگر جهانی کرد. در سطح وسیعتری مردم دنیا دیدند و شنیدند که توحش حکومت اسلامی چه اشکال و ابعادی داشته است. گوشه ای از جنایت افشا شد اما همان گوشه ها نشان داد که ما مردم در این کشور با چه دیوهای خبیث و کثیف و بیرحمی طرفیم.


اکنون باید در ادامه این دادگاه فریاد بایکوت حکومت اسلامی را جهانی کرد. حکومت نژادی آفریقای جنوبی که در اواخر قرن پیش در سطح جهان بایکوت شد و سفارتخانه هایش تعطیل شد، قطعا به اندازه یک صدم و یک هزارم حکومت اسلامی جنایت و شکنجه و خباثت نکرده بود. دولتها زیر فشار اعتراضات جهانی آن حکومت منفور را بایکوت کردند. اکنون به جایی رسیده ایم که باید همه جا فشار بیاوریم که حکومت اسلامی ایران در سطح جهان بایکوت شود. سفارتخانه هایش بسته شوند. از سازمان جهانی کار و سازمان ملل بیرون انداخته شود. از نهادهای فرهنگی و سیاسی و ورزشی و هنری بیرون انداخته شود.


این یگ گام مهم در روند سرنگونی این دیو خبیث و جنایتکار با انقلاب ما مردم است. ادامه آبان باید به بایکوت قاتلین عزیزان مردم در سطح جهان منجر شود. این را دنبال خواهیم کرد. زنده باد آبان. نابود باد حکومت اسلامی!

اینرا هم بخوانید

رئیسی جلاد مُرد!- کاظم نیکخواه

مندرج در ژورنال شماره ۷۳۵ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده …