ادامه اعتراضات ضد حکومتی در دانشگاهها امروز چهارشنبه 30 شهریور

اعتراضات ضد حکومتی امروز چهارشنبه 30 شهریور در دانشگاهها ادامه دارد. فیلمهایی از این اعتراضات

https://t.me/wpi_hkki

دانشگاه تهران

علامه

چهار‌شنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۱دانشگاه الزهرا

اینرا هم بخوانید

تشکیل پرونده جدید علیه مریم اکبری منفرد برای توقیف اموال وی

وکیل مریم اکبری منفرد، زندانی از تشکیل پرونده جدید علیه موکل خود با درخواست ستاد …