ادامه اعتراضات کارکنان بیمارستان خمینی کرج

کارکنان بیمارستان خمینی کرج، در بیست‌و‌چهارمین تجمع اعترضی خود امروز دوشنبه 5 آذر نیز دست به اعتراض زدند. مقامات بیمارستان و حکومت تا کنون پاسخی به خواستهای کارکنان نداده است.روزنه

اینرا هم بخوانید

دیوان بین‌المللی دادگستری اشغال اراضی فلسطینی توسط اسرائیل را «غیرقانونی» خواند

دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه، که عالی‌ترین مرجع قضایی سازمان ملل است در یک حکم …