اعتصاب تمامی بخش های کارگران گروه ملی فولاد اهواز و تجمع کارگران پتروشیمی فارابی

امروز ۲۴ بهمن کارگران تمامی بخشها در گروه ملی صنعتی فولاد  اهواز با ادامه اعتصاب و توقف تولید، مقابل دفاتر اداری تجمع کردند. اعتصاب مجدد این کارگران از روز گذشته آغاز شد و از آغاز صبح امروز نیز تولید در تمامی بخشها متوقف، حرارت کوره ها پایین و در حالت مشعل نگه داشته شد و فعالیت تخلیه و بارگیری متوقف گردید. سطح نازل حقوقها، مدیران فاسد و مافیایی و خلف وعده های مدیریت بر خشم و اعتراض کارگران بیش از بیش دامن زده و این اعتصاب با خواست همسان سازی دستمزدها برابر دیگر شرکتهای فولادی و در واکنش به ایرادات برطرف نشده در طرح طبقه بندی مشاغل صورت گرفته است.

حرکت اعتراضی دیگر این روز تجمع اپراتورهای پستهای فشار قوی برق سراسر کشور مقابل شورای نگهبان در اعتراض به افزایش ۲۰ درصدی دستمزد سال آینده شان بود. ماجرا از این قرار است که بر اساس برنامه بودجه سال ۱۴۰۳حداقل دستمزدی که شورایعالی کاری تعیین میکند دیگر شامل حال کارگران مشمول قانون کار شاغل در شرکت های دولتی و بطور مشخص کارگران دولتی شاغل در توانیر نمیشود. و “افزایش” حداقل حقوق ما برای  سال آتی همانند ” افزایش ”  حقوق کارمندان دولت یعنی فقط 20 درصد خواهد بود.  این مصوبه تعرضی به زندگی جمعیت بزرگی از کارگران است و بر اعتراض خشم این کارگران دامن زده است. این کارگران قبلا طی بیانیه ای صدای اعتراض خود را به این مصوبه بلند کردند.در بخشی از بیانیه آنان چنین آمده است:” ما به تعرض دولت و  برنامه بودجه شان به زندگی و معیشت خود اعتراض داریم. خارج کردن ما کارگران شاغل در شرکتهای دولتی علیرغم  همان قانون کار کذایی مصوب خودشان از مشمولیت میزان حداقل دستمزدی که شورایعالی کار تعیین میکند،  یک تعرض آشکار به زندگی و معیشت ماست و  در مقابل آن می ایستیم. ” . این کارگران در بیانیه خود همچنین بر اینکه همچون همه بخش های کارگری به تصمیم گیری از بالای سر کارگران بر سر دستمزد اعتراض دارند تاکید کرده و مینویسد : ” اگر خط فقر به گفته خود عالی جنابان سی میلیون است مزد ما کارگران باید رقمی بالای آن باشد .   ضمن اینکه درمان رایگان و تحصیل رایگان حقوق اجتماعی همه ما کارگران و ما مردم است و این خواستهای برحق  همواره بر بنرهای اعتراضی ما کارگران، ما بازنشستگان نوشته شده و در تجمعاتمان بدست گرفته و فریاد اعتراضمان را  بلند بوده است.  بیست درصد افزایش مزد یعنی محکوم کردن جمعیت میلیونی کارگران  و خانواده هایشان به فقر و تباهی و ما به آن گردن نمیگذاریم”.

در این روز همچنین کارگران شرکت پتروشیمی فارابی نیز در اعتراض به وضع بد معیشتی و کاری خود دست به تجمع و اعتصاب زدند.

حزب کمونیست کارگری ایران

۲۴ بهمن ۱۴۰۲،  ۱۲  فوریه ۲۰۲۴

اینرا هم بخوانید

سیل در سیستان و بلوچستان؛نه آب داریم نه غذا.راهها بسته،قطعی برق، آب و گاز

روزنامه حکومتی هم میهن نوشته:نه آب داریم نه غذا.روایت سیل‏زده‏‌های بلوچستان از ۶ روز آبگرفتگی، …