ادعاهای مقامات حکومت درباره اسماعیل بخشی

بدنبال انتشار گزارشاتی مبنی بر ضرب و شتم و شکنجه اسماعیل بخشی نماینده محبوب کارگران نیشکر هفت تپه، مقامات حکومتی به حرف آمده اند. استاندار خوزستان گفت که اسماعیل بخشی “به هیچ وجه شکنجه یا ضرب و جرح نشده و برای تکمیل تحقیقات و بررسی ها در اختیار دستگاههای مربوطه است.” رییس دادگستری شهرستان شوش نیز در گفت و گو با ایرنا گفت: “خبر منتشر شده درمورد متهم اسماعیل بخشی در فضای مجازی و رسانه های معاند نظام، عاری از صحت است ، متهم در صحت جسمانی کامل بسر می برد و امروز نیز با خانواده خود تماس تلفنی داشته است “.

ما که رفتار خشن و سرکوبگرانه جمهوری اسلامی با فعالین کارگری و مدنی را بخوبی می شناسیم و طبعا شکی نداریم که اسماعیل بخشی برای تسلیم شدن به خواستهای حکومتیان تحت انواع فشارهای جسمی و روحی قرار گرفته است. ولی به محک گذاشتن ادعاهای رژیم در مورد سلامتی اسماعیل بخشی کار دشواری نیست. بلافاصله و فورا اجازه دهند خانواده او و هیئتی از کارگران نیشکر و بعلاوه وکیلش با او دیدار کنند و درمورد وضعیت او گزارش بدهند. اجازه دهند هئیتی از سازمان عفو بین الملل و یا اتحادیه های جهانی کارگری و یا هر نهاد انساندوست دیگر با اسماعیل بخشی در زندان دیدار کند و خود او در باره وضعیت خودش به آنها گزارش بدهد.

مسئله ساده است. کارگرانی برای احقاق حقوق خودشان، که البته خود جمهوری اسلامی هم بعضا تصدیق می کند که مورد ظلم قرار گرفته اند، به مبارزه برخاسته اند. از وعده وعید و حرفهای مفت و توخالی حکومت خسته شده بودند. گرسنگی گلوی آنها را فشرده بود. دور هم جمع شدند و نمایندگانی انتخاب کردند تا خواستهایشان را پیگیری کردند. به خواستهای کارگران بی اعتنایی شد. کارگران مردم شهر را به کمک خواستند. این مبارزه توده ای شد. به جای اینکه خواستهای کارگران را بدهند یگانهای ویژه را به سراغ کارگران فرستادند. نمایندگانشان را دستگیر کردند. عده ای را زیر فشار اعتراضات آزاد کردند. اما اسماعیل بخشی و سپیده قلیان را نگه داشتند. اتهامات امنیتی را به اسماعیل بخشی نسبت دادند تا او را کماکان در بازداشت نگه دارند. وقتی گزارش می رسد که ایشان را برای تسلیم شدن تحت فشار جسمی و روحی شدید قرار داده اند صدایشان بلند می شود که چنین نیست!! می دانید چرا؟ چونکه می دانند که اگر تار مویی از سر اسماعیل بخشی کم شود کارگران نخواهند بخشید و محکم تر و خشمگین تر از گذشته در مقابل این جانیان خواهند ایستاد و نماینده شان را از زندان آزاد خواهند کرد.

جمهوری اسلامی اگر فکر می کند با دروغ و ریا می تواند چهره خشن و وحشی را خود بپوشاند کور خوانده است. همه این رژیم را می شناسند. بهتر است هر چه زودتر اسماعیل بخشی، سپیده قلیان و علی نجاتی را آزاد کند. وگرنه با اعتراضات بیشتری روبرو خواهد شد. نه فقط در شوش که در همه جا. ایران و خارج کشور.

حسن صالحی- سخنگوی کمیته بین المللی علیه اعدام

۸ آذر ۱۳۹۷- ۲۹ نوامبر۲۰۱۸

اینرا هم بخوانید

بازنده سیرک انتخابات، جمهوری اسلامی و شخص خامنه ای است! حسن صالحی

سیرک انتخاباتی جمهوری اسلامی با پایان خود رسید. مسعود پزشکیان از صندوق رای بیرون آورده …