ادعای رژیم” مذاکرات خوب، پیشرفت در حوزه لغو تحریم ها

باقری: مذاکرات چند روز اخیر مثبت بود/ پیشرفت هایی در حوزه لغو تحریم ها حاصل شد.وی مذاکرات چند روز اخیر در وین را مثبت خواند و گفت در عرصه لغو تحریم ها مکاتباتی بین دو طرف انجام شد و‌ پیشرفت های به نسبت خوبی در این چند روز آغازین دور هشتم صورت گرفت.وی با بیان اینکه  تمرکز اصلی مذاکرات در دور هشتم بر لغو تحریم‌ها بود، اظهار داشت: در چند عرصه گفتگوها و تعاملات بین طرف ایرانی با طرف مقابل ادامه داشت، از جمله چند جلسه در موضوع راستی آزمایی هم با هماهنگ کننده کمیسیون مشترک برجام و هم با طرف اروپایی برگزار شد.وی همچنین گفت که در عرصه لغو تحریم ها هم مکاتباتی بین دو طرف انجام شد و‌ پیشرفت های به نسبت خوبی در این چند روز آغازین دور هشتم صورت گرفت.برگرفته از فارس

اینرا هم بخوانید

جمهوری اسلامی در دو روز گذشته ٨ نفر را در زندانهای قزلحصار و شیراز اعدام کرد

امروز یکشنبه سی و یکم تیرماه، حکم چهار زندانی که پیشتر از بابت اتهامات مرتبط …