نماینده مجلس:ازدحام در دفاتر پلیس به واسطه توقیف خودروهای خانم‌های بی‌ حجاب به قدری بود که انگار یک همایش است

 سیدمرتضی حسینی عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس و نماینده میانه در مجلس گفته است:”ازدحام در دفاتر پلیس +۱۰ به واسطه توقیف خودروهای خانم‌های بی‌ حجاب به قدری بود که انگار یک همایش است”. اخیرا برای یک مساله‌ای به پلیس+۱۰ مراجعه کردم و مشاهده کردم به واسطه توقیف خودروهای مثلاً خانم‌های بی‌حجاب به قدری ازدحام و مراجعه در دفاتر پلیس+۱۰ بود که انگار یک همایش و یک تجمع عظیم است. در این ماجرا بعضی از افراد خودی هم نادانی‌هایی می‌کنند و من خیلی نگرانم که این قضیه دست‌های نفوذ دشمن کشور را وارد حاشیه و بحران کند و بار دیگر کشور متحمل هزینه شود.

وی در واکنش به اجرای طرح نور و برخورد با بدحجابی گفت: بنده بارها این موضوع را عرض کرده و همچنان بر این عقیده هستم که فقط با قوه قهریه و بگیر و ببند این مسئله به سامان نمی‌رسد و نتیجه مطلوب حاصل نمی‌شود. تمرکز بر برخورد با فعالیت سامان‌دهندگان مقابله با حجاب است که باید در دستورکار باشد.

من در بحث عفاف و حجاب معتقدم بیشتر باید با ترویج‌دهندگان سازمان یافته که علیه حجاب تبلیغ می‌کنند، مطلب تولید می‌کنند و به ترویج بی‌حجابی می‌پردازند برخورد صورت گیرد، یعنی شبکه‌ها و کانون‌هایی که رسماً علیه حجاب اقدام می‌کنند و خانم‌ها را تشویق به بی‌حجابی و کشف حجاب می‌کنند نه با افرادی که مثلا روسری‌شان مقداری عقب رفته یا به فرض خانمی که حالا یا غفلت کرده یا به هر حال به این حکم شرعی عمل نمی‌کند. مثل خیلی از آدم‌هایی که در ماه مبارک رمضان روزه‌خواری علنی می‌کنند با اینکه این خودش جرم است یا خیلی از گناهانی داریم که اثرات اجتماعی‌اش مخرب‌تر از این است مثل غیبت که می‌گویند «الغیبت اشد من زنا» اما آیا می‌توانیم برای این امری که بیشتر جنبه معصیت و گناه دارد بیایم در واقع با برخوردهای تنش‌زا اقدام کنیم؟

برای مثال با توقیف ماشین خانم‌ها خانواده‌ها را دچار زحمت کنیم، با احضار آن‌ها به نیروی انتظامی صرفا برای هر دو طرف باعث زحمت شویم. و این هم خود نیروی انتظامی را درگیر کارهای غیراصلی می‌کند و هم کشور را با تنش مواجه می‌کند و هم اینکه باعث نارضایتی مردم ما می‌شود.

 وی در ادامه در باره طرح حجاب و عفاف و نحوه اجرای آن می گوید: ما معتقد بودیم با این قانونی که خصوصاً برای افراد مثلاً کم حجاب و بی‌حجاب به صورت خیلی شدید و غلیظ دارد جرایمی را درنظر می‌گیرد حتی در مواردی این جریمه ها برای جرم‌هایی مثل سرقت و موارد درنظر گرفته نشده است. از سوی دیگر بنده معتقد بودم که ما باید با مردان هنجارشکن و کسانی که متعرض نوامیس مردم می‌شوند برخورد شدید داشته باشیم مانند همان بحثی که در سبزوار اتفاق افتاد و شهید الداغی در آن اتفاق به شهادت رسید، در چنین مواردی باید برخورد شدید داشته باشیم تا مانع از تکرار چنین جرایمی شویم.

وی تاکید کرد: من منتقد آن بخش از قانون بودم که با افراد درگیر می‌شود، افراد را توقیف می‌کند، برای افراد جریمه های سنگین درنظر می‌گیرد و … بنده همچنان تاکیدم این است که با تشکل‌ها و کانون‌هایی که به‌طور سازمان‌یافته علیه حجاب مطلب تولید می‌کنند، تبلیغ می‌کنند و با ترویج بی‌حجابی جوانان ما را به سوی بی‌عفتی و بی‌حجابی سوق می‌دهند باید برخورد شود. برگرفته از ایلنا

اینرا هم بخوانید

تجمع بخش های مختلف بازنشستگان در کرمانشاه و چند خبر دیگر

اعتراضات هر روزه بخشهای مختلف بازنشستگان در شهرهای مختلف ادامه دارد. امروز هشتم خردادماه در …