از عجایب یک رکورد شکنی اقتصادی

بنیاد آمریکایی «هریتیج» در گزارش جدید خود اعلام کرد: «ایران از لحاظ شاخص آزادی اقتصادی در میان ۱۷۷ کشور در «جایگاه ۱۷۰» قرار گرفت.»

شوخى نيست.! اين همه ركورد شكنى فقط حاصل ندانم كارى و بى لیاقتی “بزرگ عباداران” و “براداران قاچاقچى” نميتواند باشد. مافيا اقتصادى هم نميتواند چنين گندى به تمامى زندگى اقتصادى بزند. به نظر بايد دست “غيبى” در كار باشد، وگرنه انصافاً “نرمش و چرخش” آقايان از پس تحريمهاى اقتصادى بر آمده است. به هر حال حساب های “بانكى” اين حضرات پُر و پيمانه است. و اگر اين هم يك “شاخص اقتصادى” محسوب شود، كار بدستان جمهورى اسلامى در صدر جدول قرار می گیرند.

شاخص هاى اقتصاد سرمايه دارى، قطعا بسيارى از شاخصهايى را كه به رفاه و آسايش مردم كوچه و بازار مربوط است را، نا ديده ميگيرد. به هر رو در اقتصاد سرمايه دارانه سود و منفعت سرمايه داران حرف اول و آخر ميزند و منفعت مردم تا آنجا كه به”نظم سرمايه” خللى وارد نشود، گاها در ليست بنگاههاى اقتصادى و دول طرفدارآنان منظور و ملحوظ ميشود.

اما در پس تمامى اين قيل و قالها، جنگ ديگرى در ميان است. جنگى كه در هيچ شاخصى ملحوظ نيست. جنگ طبقات. جنگ هيچ بودگان، مال باخته گان، كارگران، معلمان و زنان و جوانان كه خواستار زندگى و دنياى بهتر هستند. اين آن شاخص اقتصادى است كه بر سر لوح انقلاب آتى ايران حک خواهد شد.

مندرج در ژورنال شماره ۳۶

اینرا هم بخوانید

انسان و طبيعت، قربانيان دوگانه آيت الله هاى سرمايه دار

معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست ایران می‌گوید: طی نیم قرن اخیر ٧٠ درصد …