از لندن تا تهران، دستمزد بالا يعنى تورم بالا!

رئيس بانك مركزى انگليس، براى جلوگيرى از افزايش تورم، از كارگران خواست كه خواهان دستمزد بالا نباشند روزنامه گاردين لندن

جالب نيست؟ قیمت مايحتاج زندگى هر ساله بالا میرود، ولى حقوق كارگران اين مملكت ثابت مانده است. با اين حال باز هم تورم يك دليل دارد. افزایش حقوق کارگران.

سؤال برانگيز نيست؟ مثل همه كشورهاى ديگر هزينه هاى آب و برق و گاز در همين كشور بريتانياى كبير سر به فلك ميكشد. هزينه كرايه خانه ها به هيولايى شبيه است كه درآمد اكثريت اجاره نشينان را يكجا مى بلعد. افزایش هزينه مواد غذايى دستکمی از باقى اقلام ندارد و تمامى اين مصيبتها فقط يك دليل دارد؛ كارگران خواهان افزايش دستمزدهاى ناچيز خود هستند!

اما نكته ديگرى سؤال برانگيز تر است. اگر از نظر اين حضرات، بالا رفتن ناچيزِ حقوق ناچيزِ ميليونها كارگر باعث تورم ميشود، سؤال منطقى اين است كه بالا رفتن سودهاى ميليونى و ميلياردى سرمايه داران در سالهاى جارى چه بلا و مصيبتى براى ميلياردها انسان به ارمغان دارد؟

از لندن تا تهران و هر جايى كه سرمايه حكم ميراند، اشتهاى سيری ناپذير سرمايه دارى براى كسب سود حداكثر، دليل اصلى حمله به سطح دستمزدهاى ٩٩ درصدى هاست. توجيهات و لوده بازى هاى آخوندهاى ايرانى يا مكلاهاى كراواتى انگليسى براى پوشاندن و مخفى كردن اين واقعيت است. دليل تورم را در بردگی مزدی و سودهاى نجومى ميلياردرهاى “وطنى” و “خارجي” بايد جُست نه در حقوق ناچيز “بى حقوقان”.

مندرج در ژورنال شماره ۲۷

اینرا هم بخوانید

سکولاریسم و درد لاعلاج جمهوری اسلامی

كاظم صدیقی، امام جمعه تهران گفت: «یکی از مشکلات اساسی در راه امر به معروف …