از هیئت مرگ به ورطه مرگ – سینا پدرام

مندرج در ژورنال شماره ۷۳۵ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده کردن روی تلفن همراه)

خبر سقوط هلیکوپتر  ابراهیم رییسى موجى از کامنتهاى مختلف در مدیاى اجتماعى را دامن زد.

در عین حال در شهرهاى مختلف مردم به اشکال گوناگون  به شادى پرداختند.

رژیم اسلامى چنان نفرتى را در میان شهروندان به وجود آورده است که مرگ هریک از سران آن، شادى و شعف مردم را به همراه دارد.

از سوى دیگر ترس رژیم از خیزش هاى آتى به اندازه اى بالاست که هر خبر و واقعه اى برایش هزینه ساز میشود و به یک امر امنیتى تبدیل میشود.

شوخى تر از همه، اظهارات خامنه اى در ساعات اولیه خبر سانحه هلیکوپتر رییسى بود. خامنه اى گفت “ملت نگران نباشد، اختلالى در کار مملکت به وجود نمى آید.” هیچ جمله اى نمیتوانست بى خاصیتى رییسى براى بیت رهبرى را بهتر از این بیان کند.

“فرود سخت” اسم بى مسمایى براى سقوط هلیکوپتر رییسى است. اما سقوط سخت بى شک در انتظار رژیم اسلامى است.

از منظر مردم ایران، به سبک فیلمهاى وسترن ، رییسى فرد تبهکارى بود که در بالاى تصویرش نوشته شده است؛  “تحت تعقیب، زنده یا مرده.”

اینرا هم بخوانید

سرکوب بهائیان در ایران و انقلاب زن زندگی آزادی – سینا پدرام

مندرج در ژورنال شماره ۷۷۴ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده …