اعتراف مقام حکومتی:از 20 هزار کانال تلگرامی تنها 5 درصد “محتوای مذهبی” دارند

امیر خوراکیان معاون “محتوایی مرکز ملی فضای مجازی”،  ارگان کنترل، فیلترینگ، سانسور اینترنت و مدیای اجتماعی توسط حکومت اعتراف کرده است:از 20 هزار کانال تلگرامی در ایران تنها پنج درصد آنها “دارای محتوای مذهبی” هستند. واین خبر خوبی است و اعترافی به شکست همه سیاستهای اسلامیزه کردن جامعه، سانسور، کنترل وسرکوب. حکومت. خبر برگرفته از ایرنا ضمیمه است. روزنه

وی در ادامه گفته است:بسیاری از گروههایی که در فضای حقیقی اجازه فعالیت ندارد و یا به سختی و با شرایطی خاص مجوز می گیرند در فضای مجازی آزادانه فعالیت دارند.  این موضوع فضای مجازی را برای مخاطبانش خطرآفرین کرده و آنها را در معرض حملات فرهنگی قرار می دهد.
روزانه افزون بر یک میلیارد مورد بازدید از کانالها صورت می گیرد که با توجه به جمعیت ایران رقمی تامل برانگیز است.
وی ساماندهی سرویسهای داخلی و شناخت شبکه های اجتماعی را برای مقابله با آسیبهای فضای مجازی حائز اهمیت ذکر و بیان کرد: علاوه بر این موارد بومی سازی فضای مجازی و ایجاد شبکه ملی اطلاعات برای تشکیل الگویی مناسب در فضای مجازی دارای اهمیت است.

اینرا هم بخوانید

تجمع مقابل وزارت خارجه سوئد در اعتراض به مماشات این دولت با جمهوری اسلامی و آزادی حمید نوری

یکشنبه ۱۶ ژوئن اعتراض به مماشات دولت سوئد با جمهوری اسلامی در رابطه با آزادی …