استانداری قم در بخشنامه‌ای پوشش چادر را برای تمام کارمندان و کارکنان ادارات اجباری اعلام کرد

استانداری قم در بخشنامه‌ای پوشش چادر را برای تمام کارمندان و کارکنان ادارات اجباری اعلام کرد.در بخشنامه معاون اجتماعی استانداری قم آمده است: «کلیه کارمندان خواهر بر اساس مقرارت ابلاغی وزارتخانه‌های متبوع با پوشش چادر وبدون آرایش در محل کار حاضر شوند».در بخشنامه معاون اجتماعی استانداری قم آمده است: «کلیه کارمندان خواهر بر اساس مقرارت ابلاغی وزارتخانه‌های متبوع با پوشش چادر وبدون آرایش در محل کار حاضر شوند». از دیده بان ایران

اینرا هم بخوانید

گفتگو با حمید تقوایی درباره فضای سیاسی و اعتراضی جامعه در آستانه مضحکه انتخاباتی حکومت