۴.۵ میلیون نفر در استان تهران در بافت فرسوده و حاشیه سکونت دارند

ایسنا،محمدحسین مقیمی استاندار تهران گفته است:۴.۵ میلیون نفر در این استان در بافت های فرسوده  ساکن هستند.در استان تهران ۱۴ هزار و ۵۰۰ هکتار بافت فرسوده و حاشیه‌نشین وجود دارد .

در استان تهران ۱۴ هزار و ۵۰۰ هکتار بافت فرسوده و حاشیه‌نشین داریم که ۶۶۰۰ هکتار آن در شهرهای استان تهران و ۷۹۰۰ هکتار دیگر نیز در شهر تهران است که در این بافت‌ها ۴.۵ میلیون نفر جمعیت سکونت دارند.یک میلیون و ۲۰۰ هزار خانوار ساکن در این بافت‌ها هستند که ۶۵۰ هزار خانوار در شهرهای استان تهران و ۵۵۰ هزار در خود شهر تهران سکونت دارند.

 

اینرا هم بخوانید

بازنشستگان مخابرات چه می‌خواهند؟

ایلنا:در طول یک سال اخیر، بازنشستگان مخابرات هر هفته به طور سراسری در استان‌های مختلف در …