استاندار خوزستان:بی آبی خوزستان محصول سد سازی های غیر اصولی است

سایت شوشان،شریعتی استاندار خوزستان :در هيچ استاني به اندازه خوزستان، بشر در محيط زیست دخالت نداشته است  قسمت اعظم بی آبی خوزستان به دلیل سد سازی های غیر اصولی بوده است

وی با بیان این که قسمت اعظم بی آبی خوزستان به دلیل سد سازی های غیر اصولی بوده است، عنوان کرد: پيش از انقلاب تنها دو سد شهيد عباس پور و دز در استان وجود داشت که 5  و نيم ميليارد متر مکعب آب ذخيره مي کردند اما الان بيش از 16 سد در خوزستان هست که 16 ميليارد متر مکعب آب ذخيره مي کنند. اين امر باعث خشکي تالاب ها و کاهش آب رودخانه ها و ايجاد کانون هاي گرد و خاک شد.
افزایش سطح زیر کشت در استان و کاهش آورد آب رودخانه ها نیز در بروز مشکلات محیط زیست استان تاثیرگذار بوده است. آورد آب رودخانه کارون از 22 میلیارد متر مکعب به 15 میلیون متر مکعب، زهره از 2.7 میلیارد متر مکعب به 930 میلیون متر مکعب، کرخه از 6 میلیارد متر مکعب به 930 میلیون متر مکعب، و مارون از 1.8 میلیارد متر مکعب به 730 میلیون متر مکعب رسیده است و مشکلات متعدد زیست محیطی را در خوزستان موجب شده است.
در هيچ استاني به اندازه خوزستان، بشر در محيط زیست دخالت نداشته است
وی درخصوص گرد و خاک و مشکلات و مسایل مربوط به آن یادآور شد: گرد و خاک از ديرباز در استان وجود داشته اما دخالت بشر و تغيير اقليم آن را تشديد کرده است.
وی افزود: مشکلات زيست محيطي خوزستان به اين دليل است که در هيچ استاني به اندازه خوزستان، بشر در شرايط زيست محيطي دخالت نداشته است. جنگ تحميلي و نابودي زمين هاي کشاورزي و نخيلات و انجام پروژه هاي عمراني بزرگ بدون توجه به عواقب شان، در کنار تغييرات اقليمي، از جمله عوامل بروز مشکلات محيط زيستي در خوزستان بوده است.

اینرا هم بخوانید

سازمان ملل: نزدیک به یازده میلیون افغان در داخل و بیرون از افغانستان آواره هستند

تعدادی از مهاجرین افغان که از پاکستان به افغانستان برگشت داده شده اند کمشنری عالی …