اسماعیل بخشی آزاد شد!

امروز ٢١  آذر اسماعیل بخشی نماینده محبوب کارگران نیشکر هفت تپه از چنگ حاکمان اسلامی سرمایه آزاد شد. آزادی اسماعیل بخشی را به خانواده او، به همه کارگران نیشکر هفت تپه و همه کارگران و مردم صمیمانه شادباش میگوییم.

 

آزادی اسماعیل بخشی که نقش مهمی در رهبری مبارزات قدرتمند کارگران هفت تپه و متحد کردن و متشکل کردن آنها داشت و سخنان حق طلبانه و رادیکال او در قلب میلیون ها نفر در سراسر کشور جا گرفت، بی تردید یک رویداد بسیار شعف انگیز برای همه کارگران و مردم شریف در ایران و همه جهان است. میلیونها نفر در سراسر ایران و جهان در ۲۴ روز  گذشته اخبار مربوط به دستگیری و وضعیت اسماعیل بخشی را با نگرانی دنبال کردند و مبارزه گسترده ای در ایران و در کشورهای مختلف برای آزادی او از دست حکومت جنایتکار اسلامی به راه افتاد. از کارگران نیشکر هفت تپه و خانواده های آنها تا هزاران کارگر فولاد اهواز که خواست آزادی بخشی را بعنوان یک خواست مهم خود اعلام کردند و دانشجویان دانشگاه های مختلف و هزاران نفر دیگر که در ایران و در کشورهای مختلف برای آزادی بخشی به میدان آمدند، و حمایت تشکلهای کارگری و انسان دوست و فدراسیون های بزرگ کارگران جهان، مبارزه قدرتمندی شکل دادند که جمهوری اسلامی را مجبور به آزادی اسماعیل کرد.

 

جمهوری اسلامی چماق زندان و دستگیری و سرکوبش را علیه کارگرانی بلند کرده است که برای حقوق بدیهی و خواست های حق طلبانه خود مبارزه میکنند. با همبستگی و اتحادمان میتوانیم علی نجاتی دیگر فعال کارگری نیشکر هفت تپه که همچنان در بند است و همچنین سپیده قلیان و عسل محمدی که در ارتباط با مبارزات کارگران نیشکر هفت تپه دستگیر شده اند را نیز از زندان های جمهوری اسلامی بیرون بکشیم و لغو تمامی پرونده هایی که جمهوری اسلامی علیه کارگران هفت تپه و فولاد و سایر کارگران ساخته است را به حاکمان سرکوبگر اسلامی تحمیل کنیم.

 

حزب کمونیست کارگری ایران

۲۱ آذر ۱۳۹۷، ۱۲ دسامبر ۲۰۱۸

 

اینرا هم بخوانید

برخی از مصاحبه های شیوا محبوبی

میزگرد بی بی سی فارسی پرگار در مورد انتخابات https://m.youtube.com/watch?v= sst0tgydUzo https://www.instagram.com/ reel/C8kftEOKFUX/?igsh= MW81eDZiZWwxYWNvMA== گفتگو …