اسماعیل بخشی کجاست؟ او در قلب جنبش برای آزادی و برابری و انسانیت است!

مثل همه انسانهایی که در ایران و جهان نگران زندگی و سرنوشت اسماعیل بخشی، این رهبر کارگری محبوب را دنبال میکنند نگران سرنوشت او بودم که امروز نامه قدردانیش از همه کسانی که در این روزها و شبهای سهمناک کنار خانواده اش بودند را خواندم.

بگذارید این را صریح بگویم که حتی اگر این نامه هم از اسماعیل منتشر نمیشد یک چیز روش است:

او در قلب همه انسانهایی جای گرفته است که برای آزادی، برای برابری، برای رفاه و سعادت همه انسانها مبارزه میکنند.

اینجا حکومت اسلامی است که همه تجربیات و تکنیکهای سازمانهای امنتیی ساواک و موساد و روسیه و سیا و قران و شریعت را یکجا علیه جنبش کارگری به کار میبرد تا این جنبش را خفه کند.

اسماعیل بخشی با رهبری جسورانه یکی از شکوهمندترین و به یاد ماندنی ترین اعتراضات کارگری علیه یکی از جانی ترین حکومتهای سرمایه داری جایش را در قلب جنبش کارگری، در قلب جنبش برای آزادی و برابری و  انسانیت باز کرده است.

اسماعیل بخشی در راس مبارزه کارگران هفت تپه برای خواسته های حق طلبانه شان جای گرفته است. حکومت اسلامی طبقه سرمایه دار هرگز نمیتواند این حقیقت را تغییر دهد. هرگز نمیتواند آثار تلاش و مبارزه این رهبر کارگری شریف و جسور را از ذهن و قلب جنبش کارگری و جنبش برای زندگی انسانی پاک کند. هرگز.

محسن ابراهیمی

23 دسامبر 2018- دوم دیماه 1397

اینرا هم بخوانید

کشته شدگان در مراسم حج، قربانیان پول و مذهب – محسن ابراهیمی

مندرج در ژورنال شماره ۷۶۳ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده …