اطلاعيه كميته آذربايجان حزب كمونيست كارگرى: بازداشت شدگان قلعه بابک باید بلافاصله آزاد شوند!

بنا به گزارشات، نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی روز جمعه ۹ تيرماه به جوانانى كه در قلعه بابك تجمع كرده بودند حمله كرده و تعدادى از آنها را، با خشونت و ضرب و شتم، بازداشت و زندانى كرده است. اين جوانان در تجمع خود عليه بازداشت شدن فعالين سياسى و فعالين حقوق مدنى و اجتماعى شعار داده و خواهان آزادى زندانيان سياسى شده بودند. آنها همچنين عليه خفقان و سركوبگريهاى جمهورى اسلامى و در حمايت از آزادى بيان، آزادى زبان مادرى و آزادى فعاليت سياسى و اجتماعى سخنرانى كرده بودند.

تجمع، ابراز نظر، ابراز موافقت يا مخالفت با هر چيزى و ابراز وجود اجتماعى حق پايه اى و مسلم هر فردى است. اين جوانان حق دارند تجمع كنند، شادى كنند، بخوانند و برقصند،  شعارهاى سياسى و مخالف حكومت بدهند، عليه سياستهاى دولت حرف بزنند و طرفدارى خود از آزادى عقيده و بيان را با صداى بلند اعلام كنند. حمله به جوانانى كه براى استفاده از حقوق اوليه خود در قلعه بابك تجمع كرده بودند محكوم است. حمله كنندگان به اين تجمع و آمرين اين حمله بايد مجازات شوند و باز داشت شدگان بايد فورا و بدون هيچ قيد و شرطى آزاد شوند.

لازم است مردم و بخصوص جوانان در شهرهاى مختلف ايران، همصدا با جوانان و مردم آزاديخواه در شهرهاى آذربايجان، خواهان آزادى زندانيان سياسى و عقيدتى و از جمله آزادى فورى اکبر جهانگیری، مرتضی پروین، رحیم نوروزی و حامدرواجی كه در اين گردهمايى بازداشت شده اند باشند.

 

كميته آذربايجان حزب كمونيست كارگرى ايران

۱۱ تير ماه ۱۳۹۶

اینرا هم بخوانید

لیست فراخوانها به تجمعات اعتراضی در٢٠ ژوئن، روز جهانی زندانیان سیاسی در ایران

روز جهانی زندانیان سیاسی در ایران،روز مبارزه برای آزادی بی ‌قید و شرط زندانیان سیاسی …