از خواسته های پناهجویان متحصن افغانستان در سوئد حمایت کنیم!

فدراسیون سراسری  پناهندگان ایرانی از خواسته های پناهجویان متحصن افغانستان در سوئد حمایت می کند و ازسازمانها و نهادهای بشردوست و مدافع حقوق پناهندگی و مردم سوئد می خواهیم خواستار متوقف کردن حکم اخراج و اخذ اجازه اقامت این پناهجویان شوند.

فدراسیون از اعتراض پناهجویان افغان و خواسته های آنها  پشتیبانی می کند و از دولت و اداره مهاجرت این کشور می خواهد در اسرع وقت به خواسته های پناهجویان متحصن افغان رسیدگی کنند. تا این لحظه دو هفته از اعتراض و تحصن تعداد زیادی از پناهجویان افغانستانی در شهرهای استکهلم  و گوتنبرگ مبنی بر لغو حکم اخراج شان به افغانستان می گذرد و خواستار رسیدگی فوری به خواسته های خود هستند. هر روز که می گذرد تحصن آنها دامنه بیشتری پیدا می کند و شمار بیشتری از شهرهای مختلف سوئد به پناهجویان متحصن می پیوندند.

تحصن پناهجویان افغانستانی در سوئد در اعتراض به عدم رسیدگی به خواسته های انسانی آنها  شکل گرفته است. پناهجویان افغانستانی بعد از سوریه جزء محرومترین پناهجویان در ۳۵ سال گذشته در سطح جهان بوده اند. بخشی از این پناهجویان به سوئد آمده اند تا از گزند جنگ خانمانسوز در آن کشور جان و زندگیشان محفوظ بماند و دیگر شاهد مرگ لحظه به لحظه ناشی از ترور و بمبگذاری و جنگ دستجات قومی و مذهبی در کشور افغانستان نباشند. بسیاری از این پناهجویان آخرین فرد خانواده هستند که زنده مانده اند و توانسته اند صدها خطر دیگر را به جان بخرند تا خود را به سوئد و کشورهای امن تر برسانند. شرایط امروز افغانستان برای  دولت و احزاب دولتی در سوئد ناآشنا نیست به اخبار همین چهار ماه پیش تا به امروز نگاه کنید امن ترین شهرهای افغانستان به حمام خون تبدیل شده است. برطبق کدام معیارها و مقررات پناهندگی است که دولت سوئد تصمیم به اخراج این همه جوان افغانستانی گرفته است. چنین تصمیمی حتی با مقررات و معیارهای پذیرش پناهندگان در همین کشور سوئد در تناقض قرار دارد.

هزاران نفر از همین پناهجویان افغانستانی نیز در ایران زندگی کرده اند و از این طریق خود را به کشور سوئد رسانده اند.  شرایط زندگی آنها در ایران بدتر از افغانستان بوده است. در ایران ارگان های امنیتی و جرم شناسی جمهوری اسلامی هر نوع ارائه خدمات به اتباع “بیگانه” بویژه اتباع افغانستان که به آنها اتباع “غیرمجاز” می گویند را ممنوع اعلام کرده اند بطوری که عقد قرارداد، اجاره ساختمان، املاك و اموال منقول و غیرمنقول را برای آنها ممنوع اعلام کرده اند. و همچنین حمل ‌و نقل اتباع غیرمجاز توسط  وسایل ‌نقلیه شخصی، عمومی و ترمینال‌ها ممنوع اعلام شده است. مضاف بر اینها اشتغال به کار اتباع خارجی تحت هر شرایطی ممنوع  و در صورت اشتغال كارفرمایان مورد پیگرد قانونی قرار می گیرند. ازدواج با اتباع “غیرمجاز” هم اكیدا ممنوع شده است. صدور کارت ملی و شناسنامه و حق تحصیل برای آنها ممنوع اعلام شده است. بخشی از آنها از دست همین رفتارهای فاشیستی و نژادپرستانه گریخته اند.

سئوال اساسی این است: از نظر دولت سوئد و دولت هایی که به شرایط و مقررات کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو و پروتکل ۱۹۶۷تعلق دارند پناهجویان افغانستانی باید دارای چه شرایط  دیگری باشند تا مورد پذیرش قرار بگیرند؟ مگرتبعیض و برخوردهای نژادپرستانه یکی از شاخص های مهم پذیرش پناهندگان برطبق همین سند سازمان ملل نیست؟

شرایطی که جامعه افغانستان را از هم  پاشیده است و چند میلیون از شهروندان آن کشور را آواره آلمان و سوئد و سایر نقاط جهان کرده است با تعریفی که درهمین سند سازمان ملل برای پناهندگان شده است مقایسه نمایید هرکدام از این پناهجویان ده برابر بیشتر به این شرایط تعلق دارند و باید از حق پناهندگی برخوردار گردند. فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی  از دولت سوئد می خواهد که هرتصمیمی مبنی بر اخراج پناهجویان افغان را از دستور کار خود خارج کند و اجازه دهد آنها در سوئد  بمانند و از این همه رنج و عذابی که می کشند خلاصی پیدا کنند.

عبدالله اسدی دبیر همبستگی، فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی

۲۰ اوت ۲۰۱۷

 

 

اینرا هم بخوانید

Hollow operation, Hollow regime- Bahram Soroush

April 15, 2024 The Islamic Republic’s drone and missile attack on Israel was not a …