اطلاعیه انقلاب زنانه؛ رای ما سرنگونی، رای ما انقلاب زن زندگی آزادی

مضحکه انتخابات رژیم جنایتکار اسلامی، رژیمی که تنها با ستم و تبعیض جنسی و جنسیتی، با زندان و تجاوز و شکنجه و قتل و اعدام، به عمر ننگین خود ادامه میدهد، نه تنها به هیچ عنوان برای جامعه خشمگین و عاصی از بی‌حقوقی و فقر و فلاکت و سرکوب، به رسمیت شناخته نمی‌شود، بلکه به یکی از عرصه های تقابل و جدال مردم مبارز و سرنگونی طلب ایران با رژیم حاکم تبدیل شده که توازن قوا را این بار هم قطعا به نفع مردم و مشخصا به سمت تداوم انقلاب زن زندگی آزادی و جنبش سرنگونی خواهد کشاند؛ به همین دلیل است که رژیم جلادان و قاتلان در تقلاست که با تبلیغات حول این انتخابات مشمئز کننده، از آبروی نداشته خود محافظت کند.

سال ۱۴۰۰ در مضحکه انتخابات ریاست جمهوری رژیم و پیش از شروع انقلاب باشکوه زن زندگی آزادی، مادران آبان و فعالان جنبش سرنگونی، در صف مقدم اعتراضات مردم ایران، قاطعانه مقابل آن اعلام موضع کردند و با صدای بلند اعلام کردند که “رای ما سرنگونی‌” است؛ این اعلام موضع شفاف و تاریخی با وقوع انقلاب زن زندگی آزادی در ۱۴۰۱ پس از قتل حکومتی مهساژینا امینی‌افتخاری و با جاری شدن اعتراضات باشکوه خیابانی مردم در سراسر کشور، به حیطه اقدام و عمل در کف خیابانها درآمد که هرگز به عقب برنخواهد گشت و اکثریت مردم ایران را در مسیر بیرون کردن این حکومت از جامعه ایران قرار داده است که با حجاب و اعدام و فقر، به جان زنان و جامعه افتاده. چنانچه در بند زنان زندان اوین که زنان در صف مقدم جنبش سرنگونی و انقلاب زن زندگی آزادی اند به خوبی شاهد بودیم که حتی در زندان هم ارزشهای این حکومت از جمله حجاب و حضور جنایتکاران را بر نمی تابند و با شورشی تاریخی، زنان مقامات قضایی رژیم را از زندان بیرون کردند.

در متاخرترین اقدام بر متن انقلاب زن زندگی آزادی، در شامگاه ۲۱ بهمن ۱۴۰۲ مردم با شعاردهی گسترده شبانه و با سر دادن شعارهای رادیکال و انقلابی از جمله “مرگ بر جمهوری اسلامی” پاسخ کوبنده ای به موجودیت و ماهیت و مراسم و مناسک این رژیم دادند، که پاسخی درخور به مضحکه انتخاباتی پیش رو را نیز در برداشت.

بنابراین انقلاب زنانه قاطعانه اعلام می دارد که انتخابات در رژیم استثمارگر، رژیم قاتلان، رژیم دزد سالار و مافیایی اسلامی، رژیم زن ستیز، رژیم کودک کُش، به هیچ عنوان برای ما زنان و مردمی که در گروگان، و منزجر و متنفر از آن هستیم، رسمیتی ندارد. خواست اکثریت مردم تحت ستم ایران، که با جمهوری اسلامی دریایی خون فاصله دارند، محاکمه سران و مقامات و نمایندگان این رژیم تا تک تک کاندیداهای موجود است که باید به دلیل جنایت علیه بشریت و همکاری و همدستی با رژیم فاشیست اسلامی، مجازات شوند! 

انتخاب مردم ایران یک زندگی شایسته انسان قرن بیست و یک، زندگی مرفه و شاد، آزاد و برابر و سکولار و بر اساس آخرین دستاوردهای بشری و مدرنیسم است که تنها و تنها با سرنگونی جمهوری اسلامی میسر است. آنچه اکثریت مردم ایران، ۹۹ درصدیهای خشمگین و معترض جامعه ایران برای آن مبارزه میکنند، نابودی جمهوری اسلامی‌ست نه تداوم این حکومت! لذا آنچه مهم است، فرصت تاریخی انقلابِ مدرنِ زن زندگی آزادی است تا به حال با بی‌حجابی سراسری این رژیم را به زانو درآورده و پیروزی آن میتواند چشم انداز روشنی برای نجات مردم ایران باشد. 

انقلاب زنانه تاکید دارد رویکرد و عمل “اعتراض” مهم است که در برابر رژیم اسلامی باید مدام در جریان باشد؛ چرا که زبانی مواجه با این رژیم تنها و تنها زبان اعتراض است. بنابراین لازم است که در این مقطع زمانی دست به اعلام موضع رسمی و اعتراض زد.

جنبشهای زنان، دانشجویی، دانش آموزی، کارگری، معلمان و بازنشستگان و فعالین آنها، دادخواهان، فعالان انقلاب زن زندگی آزادی، قطعا و همواره نقش و تاثیر مهمی در نمایندگی کردن #نه جامعه به رژیم اسلامی داشته و دارند. فراخوان تشکل انقلاب زنانه به صدور بیانیه های مشترک و دیگر اقدامات اعتراضی و میدانی در محلات و دانشگاهها و محیط کار است تا این مضحکه انتخاباتی را بر سر ٰرژیم آوار کنیم.

مرگ بر جمهوری اسلامی
زن زندگی آزادی‌

تشکل انقلاب زنانه
۹ اسفند ۱۴۰۲

اینرا هم بخوانید

تجمع اعتراضی  کارگران رسمی شرکت فلات قاره در لاوان  و اعتصاب عمومی مردم مریوان در اعتراض به قتل کولبران

۳۱ فروردین: تجمع اعتراضی  کارگران رسمی شرکت فلات قاره در لاوان  و اعتصاب عمومی مردم …