اطلاعیه برگزاری پلنوم ٥٨ کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری

اولین پلنوم کمیته مرکزی منتخب کنگره ١٣( پلنوم ٥٨) در تاریخ ٢٠ خرداد ١٤٠٣، ٩ ژوئن ٢٠٢٤ به شکل آنلاین برگزار شد. دستور پلنوم عبارت بود از تعیین تعداد اعضای دفتر سیاسی، تعداد اعضای مشاور کمیته مرکزی، تصمیم‌گیری در مورد دو قرار احاله شده از جانب کنگره سیزدهم به کمیته مرکزی، انتخاب دبیر کمیته مرکزی و انتخاب اعضای دفتر سیاسی.

پلنوم تعداد اعضای دفتر سیاسی را ٢٥ نفر و تعداد مشاورین کمیته مرکزی را ١٩ نفر تعیین کرد و بحث و بررسی قرارهای احاله شده از جانب کنگره را به دفتر سیاسی سپرد. در مبحث انتخابات حمید تقوائی بعنوان دبیر کمیته مرکزی و افراد زیر بعنوان اعضای دفتر سیاسی انتخاب شدند:

کیان آذر، محسن ابراهیمی، عبدالله اسدی، سیامک بهاری، سیما بهاری، شهاب بهرامی، فاتح بهرامی، پریسا پوینده، امیر توکلی، کیوان جاوید، شهلا دانشفر، بهرام سروش، شیرین شمس، مصطفی صابر، حسن صالحی، میثم عتیق، جمیل فرزان، اصغر کریمی، خلیل کیوان، عبدل گلپریان، شیوا محبوبی، نسان نودینیان، سمیر نوری، کاظم نیکخواه و بابک یزدی.

در جلسه دفتر سیاسی بدنبال پلنوم حسن صالحی بعنوان رئیس دفتر سیاسی انتخاب شد.

٣١ خرداد ١٤٠٣، ٢٠ ژوئن ٢٠٢٤

اینرا هم بخوانید

ادامه اعتراضات کارگران رسمی نفت در لاوان و اعتصابات کارگران پروژه ای نفت

امروز ۲۹ تیر کارگران رسمی نفت در ادامه اعتراضاتشان برای پیگیری مطالبات خود بار دیگر …