آغاز مجدد تجمعات کارگران هفت تپه

کارگران هفت تپه برای آزادی اسماعیل بخشی و سپیده قلیان و علی نجاتی تجمع کردند.
امروز چند صد نفر از کارگران هفت تپه در اعتراض به عدم آزادی دستگیر شدگان هفت تپه که قرار بود روز گذشته آزاد شوند، تجمع کردند.
در حالی که مسئولین محلی و مقامات حکومتی در شوش وعده آزادی اسماعیل بخشی را داده بودند و قرار بود اسماعیل و بقیه زندانیان دیروز شنبه ١٧ آذر آزاد شوند، در حالیکه دیروز خانواده و دوستان زندانیان و تعدادی از کارگران هفت تپه نیز در مقابل در زندان تجمع کرده بودند، اما اسماعیل و بقیه زندانیان آزاد نشدند. کارگران هفت تپه اعلام کردند که اگر اسماعیل بخشی و سپیده قلیان و علی نجاتی آزاد نشوند، تجمع خواهند کرد . امروز کارگران که تعداد آنها چند صد نفر است در مقابل در کارخانه تجمع کرده و فریاد میزنند زندانیان هفت تپه را آزاد کنید.
کمپین آزادی اسماعیل بخشی نیز به همراه کارگران هفت تپه و میلیونها کارگر در ایران و در دنیا و همچنین به همراه دانشجویان و مردم ایران اعلام میکند که باید فورا همه زندانیان هفت تپه آزاد شوند.
کمپین آزادی اسماعیل بخشی
١٨ آذر ١٣٩٧/ ٩ دسامبر ٢٠١٨

اینرا هم بخوانید

تجمعات بازنشستگان در شهرهای اهواز، شوش، کرمانشاه، تهران، اصفهان، قائمشهر، کرمان.شریفه محمدی آزاد باید گردد

امروز ۳۱ تیر بازنشستگان تامین اجتماعی و فولاد مثل یکشنبه های گذشته در شهرهای مختلفی …