اطلاعیه شماره ٣٠ کمپین آزادی اسماعیل بخشی: اسماعیل بخشی آزاد شد! 

هم اکنون کانال تلگرامی مجمع نمایندگان کارگری هفت تپه اعلام کرد که اسماعیل بخشی از زندان آزاد شد. رسانه های حکومت اسلامی ایران نیز این خبر را اعلام کردند.
اسماعیل بخشی کارگر رزمنده و شجاعی که صدای کارگران هفت تپه بود، رهبر کارگری که با سخنرانیهای خود قلب بسیاری را در ایران و در دنیا فتح کرد، به همت همین کارگران هفت تپه و فولاد به همت دانشجویان و مردم ایران و به همت دهها اتحادیه کارگری که در سراسر جهان به دستگیری او اعتراض کردند و به همت همه شما ایرانیانی که در خارج از کشور به خیابان رفته و صدای اعتراض خود را علیه جمهوری سرکوب و خفقان اسلامی و برای آزادی اسماعیل بخشی و سپیده قلیان و علی نجاتی سر دادید. از زندان آزاد شد.
آزادی اسماعیل بخشی به خانواده او به کارگران هفت تپه و مردم شوش و به همه کارگران دلاور فولاد و مردم ایران تبریک میگوییم.
زنده باد اتحاد مبارزاتی همه شما مردم ایران و کارگران در سراسر جهان ، زنده باد مبارزات درخشان کارگران هفت تپه و فولاد.
به اعتراضات خود برای آزادی سپیده قلیان و علی نجاتی و عسل محمدی و همه زندانیان دربند باید ادامه دهیم.
کمپین آزادی اسماعیل بخشی
٢١ آذر ماه ١٣٩٧/ ١٢ دسامبر ٢٠١٨

اینرا هم بخوانید

کارزار حمایت از شریفه محمدی شماره ۲:کارزار حمایت از شریفه با قدرت به پیش میرود.به آن بپیوندید! 

کارزار حمایت از شریفه محمدی به قدرت به پیش میرود. در تازه‌ترین اقدام کنفدراسیون عمومی …