اطلاعیه شماره ٣: هفته نجات رامین حسین پناهی، یک هفته چادر اطلاعاتی و تحصن در مرکز شهر کلن

برای دعوت مردم آلمان به اعتراض به حکم اعدام رامین حسین پناهی  و جلب توجه رسانه ها و سازمانهای مدافع حقوق انسان

کمپین نجات رامین حسین پناهی از همگان دعوت میکند از روز دوشنبه ١٦ آپریل از ساعت ١٠ صبح تا روز شنبه ٢١ آپریل با ما در این تحصن همراه  باشند.

این یک حرکت اعتراضی برای نجات جان رامین حسین پناهی است. لطفا با در داشتن شعارهای علیه اعدام و عکسهای رامین در این تحصن شرکت کنید.

ما به همراه پدر و مادر رنج دیده رامین در مرکز شهر کلن تحصن میکنیم و به دنیا و مردم آلمان متوسل میشویم، تا دولتهای مماشات کننده با حکومت اسلامی را تحت فشار گذاشته و از آنها بخواهند به این سازماندهی جنایت علیه یک جوان منتقد حکومت اسلامی اعتراض کنند.

دنیا باید بداند که مردم ایران ٣٩ سال است با یک حکومت جنایتکار و وحشی دست و پنجه نرم میکنند و مبارزه علیه اعدام و چوبه های دار یکی از عرصه های مهم اعتراض این مردم است.

در کردستان خانواده ای نیست که عزیزش را حکومت اسلامی اعدام نکرده و یا در حملات نظامی کشته نباشد. مردم کردستان خانواده حسین پناهی را تنها نخواهند گذاشت. ما به همراه همه مردم ایران برای نجات جان رامین بپا می خیزیم.

زنده باد جنبش علیه اعدام

محل تحصن . دم پلاته ، مقابل کلیسای مرکزی کلن

شروع تحصن دوشنبه از ساعت ١٠ صبح

کمپین نجات رامین حسین پناهی

١٢ آپریل ٢٠١٨

اینرا هم بخوانید

قصاوتم می کنند- شمی صلواتی

بدون اینکه حتی یک چای تلخ و شیرین با من نوشیده باشند… و من بی‌اعتنا …