اطلاعیه شماره ۵: ١٤٠مسموم و ٢ فوتی در چادرهای زلزله زدگان. رئیسی” مردم صبوری کنند”!

*روز یکشنبه ۱۶ بهمن در اثر نشت گاز منواکسیدکربن در چادرهای زلزله زدگان خوی،٢ نفر جانشان را از دست دادند و بیش از١٤٠ نفر دیگر مسموم شدند.چادرهای زلزله زدگان فاقد کابل برق برای استفاده از بخاری برقی هستند. به همین دلیل مردم از وسایل گرمایشی نفتی و ناایمن استفاده می کنند. علیرغم اعتراضات مردم، اداره برق هنوز اقدامی برای کابل کشی برق نکرده است. نه کانکسی به زلزله زدگان داده شده و نه آنها را در هتل ها و ساختمان های امن اسکان داده اند.

*روز یکشنبه رئیسی در معیت پاسداران و نیروهای سرکوبگر به خوی رفت. وی با وقاحت تمام از مردم مصیب دیده خواست”صبوری بکنند مشکلات حل میشود”. هرجایی که رئیسی جرات حضور پیدا کرد مورد اعتراض مردم مصیب دیده و سیل خواستهایشان قرار گرفت. در خواست صبوری از مرد زلزله زده،اوج وقاحت و بی شرمی حکومت است.جمهوری اسلامی نه تنها با لاقیدی تمام رفتار کرد بلکه تا جایی که توانست جلوی کمک های مردمی را نیز گرفت.علیرغم این همبستگی و کمک رسانیهای مردمی به زلزله زدگان از شهرهای دیگر شکل گرفته است.

* جمعی از زندانیان سیاسی نیز طی نامه ای ضمن اعلام حمایت از مردم خوی به کارزار کمک رسانی به زلزله زدگان پیوسته  و در فراخوانی اعلام کرده اند:”مردم از یک سو گرفتار زلزله های متعدد، سرمای طاقت فرسا و کمبود نان و غذا و چادر شده و از سوی دیگر گرفتار حکمرانی ناکارآمدی هستند که با سنگ اندازی مانع کمک های انسان دوستانه داخلی و بین‌المللی می‌شود وآنها را از حداقل های اسکان در سرمای زیر صفر درجه همچون کانکس محروم می‌دارد. ما زندانیان سیاسی عقیدتی زندان اوین ضمن ابراز همدردی با مردم مصیبت زده شهرستان خوی و نگرانی عمیق از وضعیت نامساعد زلزله زدگان؛ عموم مردم را که بارها در سختی ها کنار هم بودن را تجربه کرده اند دعوت به پیوستن به کارزار کمک حداکثری به مردم زلزله زده خوی می‌کنیم تا شاهد تقویت جبهه مردم و تسلیم حاکمیت در برابر اراده آنها باشیم”.  

نیازهای فوری زلزله زدگان کانکس، وسایل گرمایشی،امکانات زیستی و اسکان دادن زلزله زدگان در هتل ها و ساختمان های امن است. باید حکومت را برای پاسخ به این نیازها تحت فشار قرار داد. کاری که مردم در هفته گذشته انجام داده و رژیم را مجبور کردند مقداری چادر و برخی امکانات گرمایشی در اختیار زلزله زدگان قرار دهد.

کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری مردم آذربایجان و سراسر کشور را به جمع آوری کمک برای زلزله زدگان و تحت فشار قرار دادنحکومت مفتخوران برای تامین نیازهای زلزله زدگان فرامیخواند.

کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری

١٧ بهمن ١٤٠١، ٦ فوریه ٢٠٢٣

اینرا هم بخوانید

حمایت سندیکاهای کارگری چهار کشور اروپا از تجمع همبستگی با کارگران ایران در شهر ژنو سوئیس

شماری از سندیکاها و تشکل های کارگری چهار کشور اروپایی حمایت خود را از تجمع …