اطلاعیه شماره 2 کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری: تعرض به معیشت کارگران کشت و صنعت مغان به نام خصوصی سازی!

اطلاعیه شماره 2 کمیته آذربایجان: تعرض به معیشت کارگران کشت و صنعت مغان به نام خصوصی سازی! کارگران باید در مقابل هر گونه تعرض به معیشتشان اعتراض کنند!

هفته گذشته اعلام شد کشت و صنعت مغان توسط سازمان خصوصی سازی به سرمایه داری به نام یونس ژائله وگذار خواهد شد و مقامات حکومت در محل مثل استاندار و دادستان و امام جمعه هم که ریششان چرب شده است از معامله راضی هستند!

یونس ژائله، صاحب کارخانه “شیرین عسل”، سرمایه داری است که همین الان از قبل دسترنج  15000 کارگر ثروت نجومی بهم زده است. ایشان قبلا پرونده یورش به اعتصاب کارگران “شیرین عسل” با توسل به نیروهای ضدشورش را زیر بغل دارد.

کشت و صنعت مغان 15000 کارگر داشت. در همین دوره مالکیت و مدیریت دولت بر این مجتمع صنعتی و در سایه سیاستهای ضد کارگری جمهوری اسلامی، نزدیک 10000 از این کارگران بیکار شده اند و در شرایط بسیار اسفناکی زندگی میکنند.

با انتقال مالکیت و مدیریت کشت و صنعت مغان به یونس ژائله، یکی از آقازاده های حکومت اسلامی، تعرض بیشتری به معیشت و حقوق کارگران کشت و صنعت مغان تدارک دیده میشود. همانطور که در سایر واگذاریها تحت نام خصوصی سازیها مثل کشت و صنعت نیشکر هفت تپه و فولاد اهواز تجربه شده است.

کارگران کشت و صنعت مغان خیلی سریع در مقابل این اتفاق واکنش نشان دادند. دو روز متوالی در مقابل محل حضور کارفرمای جدید و دفتر مرکزی کشت و صنعت تجمع کردند به دولت و کارفرمای جدید اعتراض کردند. فرماندار مجبور شد در میان کارگران ظاهر شود و وعده و وعید بدهد که به خواست کارگران رسیدگی خواهد کرد.

کارگران معترض در ایران در جریان خصوصی سازیها اعتراضات زیادی کرده اند و هر بار فورا مقامات استانداری و امنیتی و امام جمعه ها و خود کارفرماها از ترس گسترش اعتراضها به کارگران وعده داده اند. وعدهایی که همیشه توخالی بوده است و فقط و فقط برای به خانه فرستادن کارگران بوده است.

کارگران کشت و صنعت مغان میتوانند و باید از  این تجربه ها بیاموزند. به وعده های توخالی مقامات حکومتی نباید اعتماد کنند که حامیان کارفرما هستند و نه کارگرها.

کارگران در مقابل تعرض به زندگیشان فقط و فقط یک راه دارند. اعتصاب واعتراض. هر چه اعتصاب واعتراضشان قویتر باشد همانقدر قادر خواهند شد دولت و کارفرما را مجبور کنند در مقابل خواست کارگران تسلیم شوند.

کارگران معترض کشت و صنعت مغان، تجربه کارگران دیگر از جمله نیشکر هفت تپه را دارند که برای پیروزیشان در اعتراض بحقشان میتوانند از آن بیاموزند.

مهمترین ابتکاراتی که کارگران کشت و صنعت هفت تپه بکار بردند و میتواند راهنمای کارگران کشت و صنعت مغان باشند:

در محل کشت و صنعت جمع شوید و نمایندگان مورد اعتماد خود را انتخاب کنید. نمایندگانی که اعتراضتان را سازمان بدهند.

جمع شوید و خواسته هایتان را خیلی روشن تنظیم کنید. خواستهایی که دستمزد مکفی، قراردادهای ثابت، امنیت شغلی فقط چند نمونه از آنهاست.

از خانواده هایتان در اعتراض بحقتان کمک بگیرید. هر تغییری در کشت و صنعت مغان فورا زندگی خانواده هایتان را تحت تاثیر قرار میدهد. مثل اعتراض کارگران کشت و صنعت هفت تپه، خانواده هایتان میتوانند در اعتراضتان شرکت کنند و اعتراضتان را قدرتمندتر کنند.

از مردم شهر پارس آباد بخواهید از شما حمایت کنند. زندگی مردم پارس آباد و منطقه مغان از اتفاقات کشت و صنعت مغان متاثر بوده است و خواهد بود. حمایت مردم از شما اعتراضتان را آنچنان قدرتمند خواهد کرد که مقامات حکومتی مجبور خواهند شد تسلیم شوند.

از هر لحظه اعتراضتان عکس و ویدیو کلیپ تهیه کنید تا بقیه کارگران در منطقه و ایران و دنیا از اعتراضتان با خبر شوند. کارگران هفت تپه توانستند با این کار همبستگی سایر کارگران، معلمان و دانشجویان و کسبه در شهر شوش و مردم در سایر نقاط ایران و اتحادیه های کارگری در جهان را جلب کنند.

هر قدر اعتراض بحق شما در مقابل چشمان کارگران و مردم معترض ایران و جهان پیش برود، همانقدر دست حکومت اسلامی در مقابله با شما بسته تر خواهد بود.

کارگران کشت و صنعت مغان،

تجربیات هم طبقه ای هایتان در سایر نقاط ایران را بکار بگیرید و در مقابل تعرض به حقوق  و معیشتتان بایستید.

رمز پیروزی شما اعتصاب و اعتراض وسیعتر و همبستگی کارگران و مردم شریف منطقه، ایران و جهان است!

زنده باد اعتراض بحق کارگران کشت و صنعت مغان!

کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران

8 دی 1397 – 29 دسامبر 2018

 

 

اینرا هم بخوانید

تجمعات بازنشستگان در شهرهای اهواز، شوش، کرمانشاه، تهران، اصفهان، قائمشهر، کرمان.شریفه محمدی آزاد باید گردد

امروز ۳۱ تیر بازنشستگان تامین اجتماعی و فولاد مثل یکشنبه های گذشته در شهرهای مختلفی …