اعتراضات در نفت و کارزار حمایت از کارگران- شهلا دانشفر

اعتراضات در نفت همچنان در حال گسترش است. این اعتراضات با پیشروی‌های بیشتر خود کیفیت جدیدتری به خود می‌گیرند و هر روز بخش‌های بیشتری به آن می‌پیوندند. تجمعات اعتراضی هر روزه کارگران در شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری و گسترش دامنه این اعتراضات به شرکت‌های مختلف عملیاتی در فلات قاره و مناطق نفت‌خیز جنوب و مسجدسلیمان و ماهشهر و غیره، به میدان آمدن کارگران جدیدالاستخدام رسمی در این مناطق، وارد میدان شدن بازنشستگان نفت و نیز گسترش دامنه اعتراضات به دیگر بخش‌های شاغل در نفت گستردگی اعتراضات در این صنعت کلیدی که شاهرگ اقتصادی حکومت است را به نمایش می‌گذارد. اعلام روزهای اعتراضی یکشنبه‌ها، دوشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها از سوی کارگران رسمی معترض در مناطق مختلف عملیاتی نفت و اولتیماتوم دادن‌های کارگران به تداوم مبارزاتشان نشانی از درجه اتحاد و سازمان‌یافتگی این مبارزات است.

اعتراضات سال‌های اخیر کارگری در نفت ضربه محکمی بر فضای پادگانی مراکز نفتی زد. انقلاب زن زندگی آزادی ضربه را بر این فضا کاری‌تر کرد و امروز کارگران رسمی نفت که بیشترین فشارهای امنیتی بر آنان وارد می‌آمد، به میدان آمده و تجمع می‌کنند و صدای اعتراضشان را بلند کرده‌اند و این یک اتفاق مهم در نفت است که راه را برای سراسری شدن اعتراضات در این مرکز کلیدی بازتر کرده است.

 در بستر چنین شرایطی و پایان‌یافتن دوره ایزوله ماندن اعتراضات در نفت به‌خاطر شرایط پادگانی آن امروز شاهد بازتاب گسترده‌تر اخبار اعتراضات کارگران نفت در سطح جامعه هستیم و مدیای اجتماعی لحظات این اعتراضات را هر روزه پوشش می‌دهد. از جمله شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت یک مرجع مهم بازتاب اعتراضات نفت در جامعه و جلب حمایت و همبستگی از آن است. در همین راستا روز ۱۴ آبان‌ماه هفت تشکل از کارگران، بازنشستگان و نهاد دفاع از حقوق زن طی بیانیه‌ای حمایت و پشتیبانی خود را از اعتراضات کارگران نفت اعلام داشتند. در بخشی از بیانیه حمایتی آنها چنین آمده است: ” اعتراضات کارگران رسمی نفت، فشار اساسی و تعیین‌کننده بر دولت وارد خواهد آورد و آن را مجبور به پاسخگویی خواهد کرد و پی‌آمد هر پیروزی و موفقیت کارگران نفت زمینه‌ساز پیروزی‌ها و موفقیت‌های کارگران در همه بخش‌های دیگر خواهد شد. وظیفه همه ما کارگران، معلمان، بازنشستگان، بیکاران و همه انسان‌های خواهان رفاه و آسایش است که از مبارزات کارگران رسمی نفت حمایت کنیم”.

همچنین یک اتفاق مهم در اعتراضات روزهای اخیر تجمع بازنشستگان نفت با شعار “شاغل و بازنشسته اتحاد اتحاد” بود. بازنشستگان نفت همچون دیگر بازنشستگان به فقر و بی‌تامینی و علیه دزدی‌ها و اختلاس‌ها در صندوق‌های بازنشستگی اعتراض دارند. نکته مهم این است که کارگران رسمی نفت نیز در کنارشان ایستاده و تعرض به معیشت بازنشستگان را امری مربوط به خود دانسته و در اعتراضات گسترده بیش از یک‌ماهه‌شان با اعلام خواست‌هایی چون لغو محدودیت حق سنوات بازنشستگی و اجرای کامل ماده ده که بهبودی در حقوق‌ها می‌دهد و شمول آن به همه کارگران شاغل و بازنشسته از ۹ سال پیش یعنی از ابتدای تصویب این قانون، پرداخت بک-پی ماده ده و توقف دست‌درازی به صندوق بازنشستگی کارکنان نفت، صف مبارزاتی متحد خود را با بازنشستگان به نمایش گذاشته‌اند.

بازنشستگان نفت در اعتراضات هفدهم آبان‌ماه خود با فریاد شعار “شاغل و بازنشسته اتحاد اتحاد” هم‌صدا با دیگر بخش‌های بازنشستگان پرچم اتحاد طبقاتی کارگری در مبارزه علیه فقر و فساد را در نفت و در سطح جامعه برافراشته‌تر کردند و این یک اتفاقی سیاسی مهم در مبارزات کارگران نفت است و به یک معنا همانطور که در نوشته دیگری اشاره کردم یک مصداق واقعی این شعار اعتراضات هم‌زمان بازنشستگان در کف خیابان و کارگران نفت در مراکز نفتی است. دو قطب مهم اعتراضی در جامعه که به یکدیگر نیرو می‌دهند، توازن قوا را برای مبارزات کل کارگران در سطح جامعه بهبود بیشتری می‌بخشند و تنور مبارزات مردمی علیه جهنم جمهوری اسلامی را داغ‌تر می‌کنند.

بدین ترتیب اعتراضات در نفت با حرکت پر شتاب خود می‌رود تا سراسری شود و به نقطه عطفی تحول‌بخش در تداوم انقلاب زن زندگی آزادی و به حرکت در آوردن موج قدرتمندتری از انقلاب تبدیل شود و سازمان یافتن کارگران رسمی نفت نه‌تنها مبارزات در بخش نفت را قدرتمند خواهد کرد، بلکه در قدرت‌گیری اعتراض و متحدشدن همه کارگران در همه بخش‌های تولیدی، پروژه‌ای، خدماتی و غیره در مقابل کارفرمایان و سیستم حکومتی حامی آنان هم تأثیر فراوان خواهد داشت.

این چنین است که در یکم آبان‌ماه بود که حزب کمونیست کارگری کارزار حمایت از کارگران نفت را در دستور خود گذاشت. هدف این کارزار قراردادن این اعتراضات مهم به مرکز توجه جامعه و جهان و جلب وسیع‌ترین همبستگی‌های مردم با آن است. گزارش اقدامات تا کنونی در این کارزار را متعاقباً اشاره خواهم کرد.

در اینجا تأکید من بر اتحاد مبارزاتی همه بخش‌های نفت و پیوستن به روزهای اعتراضی اعلام شده از سوی بخش‌های معترض کارگران نفت است. تأکید من بر شکل‌گیری شوراهای سازماندهی اعتراضات کارگری در بخش‌های مختلف نفت و بهره‌گیری از تجربه کارگران پروژه‌ای پیمانی نفت است. این کار کمک بزرگی به پیشبرد متحدانه اعتراضات و تدارک برای رفتن به‌سوی اعتراضات سراسری در نفت خواهد بود.

اعتراضات کارگران نفت به تعرضات معیشتی حکومت و دزدی‌ها و اختلاس‌ها، اعتراضات کارگران نفت علیه ساختارهای پایه‌ای سیاسی اقتصادی حکومت با خواست خروج پیمانکاران چپاولگر از محیط‌های کار و رسمی شدن انواع و اقسام قراردادهای برده‌وار کاری همه‌وهمه موضوعات اعتراض بخش عظیمی از کارگران و کل جامعه است. تأکید من به‌ویژه بر حمایت همه‌جانبه کارگران معلمان، دانشجویان و اساتید دانشگاه‌ها، پرستاران و کادر درمانی و بخش‌های مختلف جامعه از اعتراضات کارگران نفت است. صدای کارگران نفت در ایران و در جهان باشیم. روزشماری از اعتراضات کارگران رسمی نفت که از نیمه‌های مهر سر بلند کرد و اعتراضات گسترده در نفت از آن تاریخ تا کنون ضمیمه این نوشته است. این روزشمار تصویری روشنی از پیشروی قدرتمند اعتراضات در نفت به دست می‌دهد.

گزارشی کوتاه از کارزار نفت

استارت کارزار حزب کمونیست کارگری در حمایت از کارگران نفت در یکم آبان‌ماه زده شد. اقدام میدانی در راستای کارزار حمایت از کارگران نفت برگزاری آکسیونهای اعتراضی در حمایت از این کارگران در خارج کشور است. در این هفته در کانادا در تورنتو و ونکوور، در آلمان در کلن و فرانکفورت، در سوئد در مالمو و در شهر خرونینگن هلند آکسیون‌هایی به این مناسبت برگزار شد. از سوی تشکیلات حزب کمونیست کارگری در شرق کانادا در تورنتو در سیزدهم آبان‌ماه در پلازای ایرانیان این آکسیون برگزار گردید و بابک یزدی دبیر تشکیلات خارج سخنران آن بود. به همین مناسبت در همین روز آکسیونی در شهر خرونینگن هلند برپا گردید. همچنین در مالمو در سوئد و کلن و فرانکفورت در آلمان اکس یون‌هایی به مناسبت گرامیداشت یاد آرمیتا گراوند و همچنین در همبستگی با کارگران نفت در ایران برگزار گردید. در کلن نسان نودینیان از اعضای دفتر سیاسی حزب کمونیست کارگری سخنرانی کرد و در سخنانش بر پیوستن به کارزار حمایت از کارگران نفت تأکید کرد.

از سوی دیگر نهاد فری دم ناو (کمپین برای آزادی کارگران زندانی) کارزار حمایت از کارگران نفت را در دستور گذاشت. کنفرانسی آنلاین در تلویزیون کانال جدید با شرکت جمعی از فعالین کارگری و یکی از معلمان معترض از ایران و فعالینی از اتحادیه‌های کارگری در سوئیس و کانادا برگزار شد. در شهر ونکوور کانادا نیز از سوی همین نهاد در چهاردهم آبان‌ماه آکسیونی اعتراضی در مقابل آرت گالری برگزار شد. بعلاوه یک اقدام مهم کمپین برای ایجاد تشکل‌های کارگری بازتاب جهانی اخبار اعتراضات کارگران نفت است. دراین‌رابطه این نهاد طی نامه‌ای به اتحادیه‌های مختلف کارگری جهانی، این اتحادیه‌ها را به همبستگی با کارگران فراخواند. تا کنون بزرگ‌ترین اتحادیه کارگری سوئیس با بیش از ۳۶۰ هزار عضو و لیزا مازون نماینده مجلس سنای این کشور از حزب سبزها همبستگی خود را با کارگران نفت و خواست‌ها و مبارزاتشان اعلام داشته‌اند. در کنفرانس همچنین سه تن از کارگران نفت در پیام‌هایی پر شور از کنفرانس حمایت کرده و از مردم طلب حمایت و همبستگی کردند.

گفتنی است که طی مدتی که کارزار حمایت از کارگران نفت جریان دارد، اخبار هر روزه اعتراضات این کارگران همراه با کلیپ‌هایی از تصاویر اعتراضات به طور برجسته‌تری در تلویزیون کانال جدید بازتاب یافته و در مدیای اجتماعی حزب انعکاس پیدا کرده است. از جمله برای پیشبرد این کارزار و جلب‌توجه وسیع جامعه به جایگاه مهم اعتراضات کارگران در برنامه‌های مختلف تلویزیونی به‌صورت گفتگو و میزگرد و نیز به‌صورت نوشتاری در نشریات مختلف حزب مباحث مربوط به اعتراضات نفت موردبحث قرار گرفته است.

کارزار حزب برای حمایت از کارگران نفت ادامه دارد. ما سعی می‌کنیم از طریق همایش‌ها و برپایی آکسیونهای اعتراضی در کشورهای مختلف جهان و گرفتن حمایت‌های بین‌المللی و برنامه‌های ویژه حمایت از کارگران نفت در کانال جدید و بازتاب وسیع اخبار این اعتراضات در سطح جامعه و جهان صدای کارگران نفت باشیم و این کارزار را با قدرت به جلو ببریم.

اینرا هم بخوانید

در صنعت نفت چه خبر؟ گفتگو با شهلا دانشفر

کارگر کمونیست ۸۱۶ گفتگو با شهلا دانشفر در برنامه خط رفاه در تلویزیون کانال جدید …