اعتراضات سراسری  بازنشستگان مخابرات، کارگران رسمی نفت و یک خبر دیگر

روز دوشنبه ۲۸ اسفند در آخرین روزهای پایانی سال  بازنشستگان مخابرات برای پیگیری مطالباتشان دست به تجمع زدند. این تجمعات از جمله در شهرهای اردبیل، سنندج، تبریز، اراک ،‌ مریوان، همدان، تهران، اهواز، رشت، کرمانشاه،‌ اصفهان، بروجرد و خرم آباد برگزار شدند. در تهران بازنشستگان در برابر ساختمان مرکزی شرکت مخابرات (خیابان سردار جنگل)، دست به تجمع و راهپیمایی زدند و علیه اختلاسگران حاکم شعار دادند.  در اهواز بازنشستگان با راهپیمایی و فریاد شعار “مخابراتی داد بزن حقتو فریاد بزن” مقابل مخابرات تجمع کردند.در رشت بازنشستگان شعار میدادند: “منزلت، معیشت، حق مسلم ماست”، “تا حق خود نگیریم، آرام نمی نشینیم”. و  در رشت بازنشستگان با شعارهای “وزیر بی کفایت نمیخوایم، نمیخوایم” ، و “فقط کف خیابان بدست میاد حقمان” بر تداوم اعتراضات خود تاکید کردند.

یک موضوع مهم اعتراض بازنشستگان اختلاسها و چپاولگریهای سهامداران عمده است که از نهادهای وابسته به حکومت هستند. نهادهایی نظیر “ستاد اجرایی فرمان امام” و “بنیاد تعاون سپاه پاسداران” اصلی ترین دزدان از صندوقهای بازنشستگی هستند. بازنشستگان همچنین به اجرا نشدن آیین نامه ی استخدامی ۱۳۸۹ که اجرای آن میتواند اندک بهبودی در دریافتی آنها ایجاد کند، اعتراض دارند.  اجرای همسان سازی و افزایش حقوقها بالای رقم اعلام شده سبد هزینه ۳۲  میلیونی، درمان رایگان، پایان دادن به اختلاس ها و سرکوبگری ها رئوس اصلی مطالبات همه بخش های بازنشستگان است.

خبر دیگر اینکه در روز گذشته کارگران رسمی نفت علاوه بر شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری، در شرکت فلات قاره در خارک نیز تجمع داشتند. کارگران رسمی نفت خواهان برکناری مسئولین ضد کارگری و فاسد، حذف سقف‌حقوق، اصلاح کف‌ حقوق، حذف محدودیت حق‌سنوات بازنشستگی، اجرای کامل ماده۱۰ و پرداخت معوقات آن، عدم تفکیک مشاغل در مناطق عملیاتی و عدم دست‌درازی به صندوق بازنشستگی نفت هستند.

روز گذشته همچنین کارگران تنظیفات شهری چابهار بدلیل عدم پرداخت دستمزد آخر سال و عیدی آخر سال خود  با اعلام اعتصاب دست به تجمع زدند.

حزب کمونیست کارگری ایران

۲۸ اسفند  ۱۴۰۲،  ۱۸  مارس ۲۰۲۴

اینرا هم بخوانید

حمایت سندیکاهای کارگری چهار کشور اروپا از تجمع همبستگی با کارگران ایران در شهر ژنو سوئیس

شماری از سندیکاها و تشکل های کارگری چهار کشور اروپایی حمایت خود را از تجمع …