اعتراضات مردم سمیرم و استیصال جمهوری اسلامی- ضرغام اسدی

روز پنج شنبه بیست و هفتم دیماه بعد از کمی بیش از یکسال دادگاه فاضل بهرامیان، مهران بهرامیان، یونس بهرامیان و داریوش ساعدی تشکیل شد.
روز سه شنبه سوم بهمن ماه, به برخی از نهادهای رژیم اطلاع رای حکم اعدام فاضل و مهران و شانزده سال زندان برای یونس و داریوش ، هر کدام ، اعلام شد.
این اخبار هم همان روز مستقیم به دست من رسید و از آنجا که جمهوری اسلامی ایران با عادت خود یعنی در خفا اعدام کردن وفادار است و از ترس اعتراضات مردمی تا آخرین لحظات اجرای حکم یا بعد از اعدام به خانواده‌ها خبر نمی دهد، من خودم مسئول دانستم که این خبر را سریعا پخش کنم و چنین شد.

بعد از پخش اخبار در سطح وسیع و آگاهی مردم سمیرم از هدف پلید رژیم ، جوانان سمیرم فراخوانی برای دو روز اعتصاب دادند که با استقبال شروع شد . ماموران رژیم با تهدید مردم شهر و مغازه داران تلاش زیادی بر جلوگیری از اعتصاب در شهر انجام دادند و یگان ویزه متشکل از سی اتوبوس پشت دروازه های شهر مستقر شد. مردم شهر بیمی به خود راه ندادند و مغازه ها دو روز پی در پی در اعتصاب بود . اعتصاب مردم سمیرم مصادف شد با اعتصاب مردم کردستان اتفاقی که پایه های رژیم را بیشتر لرزاند.
به گفته خود رژیم بیشتر از صد مغازه پلمب شدند و بیشتر از ۱۵ جوان دستگیر شدند که آمار دستگیر شده به گفت اهالي شهر بیشتر از بیست تن می باشد و به اعتراف ماموران دولتی بسیاری از تلفن‌های شهروندان‌ توسط اعیادی رژیم غصب شد ه است .بعد از ظهر، روز بعد از اتمام اعتصاب کسبه های سمیرم ، یگان ویژه منطقه را ترک کرد. اعتصاب در سميرم بر خلاف اعتصاب در کردستان پیش از وقوع حادثه اعدام صورت گرفت و امکان زیادی هست که این اعتصاب به کاربرد جلو‌ گیری از اعدام جوانان سمیرم را داشته و رژیم از اعدام جوانان سمیرم عقب نشینی کند . در هر صورت رژیم تا کنون هزینه سیاسی بالایی را در سمیرم متحمل شده است.

در طول این مدت از زمان رسانه ای شدن خبر تا کنون سعی جمهوری اسلامی در سمیرم بر این است که اعتصاب مردم سمیرم و فر اخوان جوانان را به اپوزیسیون خارج از کشور ربط دهد و حتی حرکت خودجوش و موفق مردم سمیرم را کوتاه جلوه دهد . در همین راستا است که من را نشانه گرفته و از سر درماندگی خود و در یوزه گی ماموران من را بعنوان هوادار مجاهدین خلق معرفی کرده و در سایت های سپاه از جمله سایت آتش به اختیار سپاه پاسداران سمیرم من را متهم به پول گرفتن از سازمان مجاهدین خلق کرده است . من هیچ رابطه‌ای با سازمان مجاهدین خلق ندارم و سالهاست بر علیه رژیم جمهوری اسلامی در تبعید اما در کنار مردم ایران و مردم سمیرم مبارزه سیاسی دارم.
روزگارم با حقوق بازنشستگی می گذرد و هیچ کدام از اراجیف رژیم در مورد من صحت ندارد.


در پایان چند نکته لازم است تاکید شود
رژیم از جمله در سایت آتش به اختیاران سمیرم نوشته است که جنبش سمیرم تحریک من بوده و اظهار داشته که این نه تنها باعث میلیاردها ضرر برای کسبه شده بلکه تلفن‌های جوانان نیز غصب شده و تعدادی خانواده نگران فرزندانشان که در این جریان دستگیر شدند هستند و تغییری هم در وضعیت زندانیان نشده است و این همه تقصیر من است . این مقصر سازی رژیم نهایت استیصال و بدبختی رژیم در سمیرم است .

این رژیم است که مغازه ها را پلمب کرده و دارد ضرر می رساند و بر اساس تهدیدات خودشان عمل می کنند
این رژیم است که جوانان ما را دستگیر کرده و خانواده‌های آنها را نگران کرده است
این رژیم است که تلفن‌های مردم را در روز روشن می دزدد
و این رژیم است که زندانیان سياسی سمیرم را گروگان گرفته است و بیش از یکسال است خانواده‌های آنها را در نگرانی نگه داشته است.
ما مردم سمیرم همراه با دیگر مردم ایران به مبارزه ادامه می دهیم و اگر جوانان ما را آزاد نکنید باز هم اعتصاب می کنیم باز هم اعتراضات گسترده انجام می دهیم . ما مردم سمیرم در اتحاد با مردم شهرها و استان‌های دیگر ایران با اعتراضات و اعتصابات گسترده رزیم اسلامی ایران را سرنگون خواهیم کرد .
ضرغام اسدی

اینرا هم بخوانید

خاتمه موقت اعتصاب کارگران گروه ملی فولاد اهواز و  عقب نشینی های مدیریت

صدای مستقل گروه ملی فولاد اهواز طی بیانیه ای ضمن اشاره به مبارزات درخشان این …