اعتراضات مردم و اپوزیسیون ارتجاعی

این روزها رسانه های جمهوری اسلامی نظیر تسنیم و خبرگزاری فارس و سایتهای حکومتی فعالانه تظاهرات مردم خشمگین کردستان عراق علیه بارزانی و حکومت اقلیم را بازتاب میدهند. اما در این رسانه ها خبری از تظاهراتهای مالباختگان و بازنشستگان و کارگران هفت تپه و فولاد و دیگر اعتراضات در تهران و اصفهان و شیراز و مشهد و اهواز و شهرهای دیگر نیست. یک بام و دو هوا توسط این رسانه های دولتی و خیل ژورنالیستهای مزدور کاملا قابل فهم است. در ایران مردم سرنگونی طلب شعار مرگ بر روحانی و “حقوق بازنشسته زیر عباست امروز” و “ربیعی استعفا استعفا” را سر میدهند، و حرف دلشان سرنگونی کل حکومت است. در کردستان عراق مردم شعار معیشت و منزلت و سرنگونی حکومت اقلیم و بازرانی را میدهند. جمهوری اسلامی تصور میکند اگر بارزانی سرنگون شود برنده دولت شیعی – قومی عراق و نهایتا حکومت اسلامی خواهد بود. اما انقلاب در ایران معلوم است که چیزی از جمهوری اسلامی باقی نمیگذارد. بنابرین این استاندارد دوگانه خبری قابل فهم است.
بطور واقعی هم در عراق و هم در ایران مردم بحق میخواهند از شر حکومت های قومی و اسلامی از نوع جمهوری اسلامی و حکومت عراق و حکومت بارزانی کاملا خلاص شوند. آزادی ورفاه و زندگی انسانی تحت سیطره این حکومتهای کثیف و چپاولگر و مرتجع معنایی ندارد. اما در رقابتهای بین دولتهای ارتجاعی هرکدام از این دولتها سعی میکنند از اعتراضات مردم این یا آن کشور به نفع خود سود ببرند. عده ای اپوزیسیون راست و گیج در ایران نظیر سلطنت طلب و مجاهد و حزب دموکرات و قوم گریایان دنبال ترامپ و عربستان می افتند و سعی میکنند به پادوی سیاستهای ارتجاعی این دولتها در ایران تبدیل شوند. و از آن طرف جریاناتی از همین جنس یعنی ناسیونالیستها و راستهایی نظیر اتحادیه میهنی و “جنبش تغییر” و امثالهم هم در عراق دنبال حشد الشعبی و جمهوری اسلامی افتاده اند. بطور واقعی نیروهای ناسیونالیست و اسلام زده هم در ایران و هم عراق جنسشان از جنس همان عربستان و ترامپ و بارزانی و جمهوری اسلامی است. بنابرین از این اپوزیسیون مرتجع انتظار معجزه ای نباید داشت. این مساله کاملا طبقاتی و سیاسی است. صرف اپوزیسیون بودن نشان دهنده هیچگونه ترقی خواهی و آزاد منشی ای نیست. خواستها و سیاستها و جهت گیریهاست که مهم است.
رهبران رادیکال و هوشیار و آگاه کارگران و مردم میتوانند در همه جا مردم را به آزادی و رفاه و منزلت رهنمون شوند. اما بشرطی که راستهای مماشات جو و مرتجع را افشا کنند و به همه مردم نشان دهند که سیاستهای دولتهای ارتجاعی ای نظیر جمهوری اسلامی و عربستان و ترامپ راهی به ناکجا آباد بیش نیست.
١٩ دسامبر ٢٠١٧ – کاظم نیکخواه

اینرا هم بخوانید

دنیای بدون زندان- کاظم نیکخواه

توضیح: اخیراً در مورد نقش زندان‌ها در نابودی زندگی انسان‌ها و تخریب انسانیت زندانیان فکر …