اعتراضات کارگران نفت در شرکت ملی حفاری و پارس جنوبی و دیگر بخشها  

امروز ۲۷ اسفند کارگران ارکان ثالث نفت و گاز گچساران برای پیگیری مطالبات خود دست به تجمع اعتراضی زدند. روز گذشته این کارگران در شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری تجمع داشتند. اعتراضات کارگران ارکان ثالث هر روز گسترده تر میشود و حذف پیمانکاران یک مطالبه مهم آنهاست. اهم مطالبات کارگران ارکان ثالث عبارتند از:‌ رفع تبعیض در پرداختها بخصوص در مبلغ پرداختی نفت- کارت برابر با سایر ارکان استخدامی نفت، حذف کامل شرکتهای پیمانکاری واسطه تامین نیروی انسانی، تخصیص بن کارت همراه با بک پی یکساله، واریز مبالغ مناسبتی بطور کامل.

از سوی دیگر اعتراضات کارگران رسمی در صنعت نفت نیز ادامه دارد و در این روز کارگران رسمی نیز در شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری تجمع داشتند. اهم مطالبات این کارگران عبارتند از: برکناری مسئولین نالایق و فاسد، حذف سقف‌حقوق، اصلاح کف‌حقوق، حذف محدودیت حق‌سنوات بازنشستگی، اجرای کامل ماده۱۰ و پرداخت معوقات آن، عدم تفکیک مشاغل در مناطق عملیاتی و عدم دست‌درازی به صندوق بازنشستگی نفت.

حزب کمونیست کارگری ایران

۲۷ اسفند  ۱۴۰۲،  ۱۷ مارس ۲۰۲۴

اینرا هم بخوانید

حمایت سندیکاهای کارگری چهار کشور اروپا از تجمع همبستگی با کارگران ایران در شهر ژنو سوئیس

شماری از سندیکاها و تشکل های کارگری چهار کشور اروپایی حمایت خود را از تجمع …