اعتراض مردم روستای داریاب به دفع غیر اصولی زباله ها با مسدود کردن مسیر دسترسی شهرک صنعتی

روز سه شنبه ۱۸ مرداد، مردم ساکن روستای داریاب در استان لرستان در اعتراض به دفع غیر اصولی فاضلاب شهرک صنعتی و بوی نامطبوع ناشی از این اقدام غیر بهداشتی دست به اعتراض زدند.مردم بامسدود کردن مسیر شهرک صنعتی، خواستار پاسخگویی مسئولان شدند.

اینرا هم بخوانید

اخبار نفت 2:اعتصاب بیش از سه هزار کارگر پروژه ای نفت در بیش از سی شرکت نفت و گاز

بیش از سه هزار کارگر پروژه ای نفت با دو مطالبه فوری افزایش حقوقها و …