اعتراض در سوئد علیه احکام اعدام دو فعال رنگین کمانی در ایران

بدنبال صدور حکم اعدام برای زهرا صدیقی همدانی، ساره، و الهام چوبدار دو فعال رنگین کمانی در ایران موجی از اعتراض علیه این احکام جنایتکارانه و رژیم اسلامی ایران در گوشه و کنار دنیا براه افتاده است. در زیر می توانید بازتاب این خبر را در سوئد مشاهده کنید. این اخبار توسط سوسن صابری تهیه و به فارسی ترجمه شده است.

– سازمان مدافع حقوق ال جی بی تی های سوید، RFSL  طی بیانیه ای به این احکام اعدام اعتراض کرد:

“زهرا صدیقی همدانی و الهام چوبدار دو مدافع حقوق ال جی بی تی ها هستند که به اعدام محکوم شده اند. آنها به “تشویق و ترغیب همجنسگرایی” متهم شده اند.

رابطه جنسی با جنس موافق هنوز در حدود ۷۰ کشور جهان ممنوع است. اما ایران یکی از ۱۱ کشور دنیاست که در آن افراد وابسته به جامعه ال جی بی تی حتی، تنها با اظهار نظر مثبت در این مورد، با مجازات مرگ روبرو هستند.

این واقعیتی است که ال جی بی تی های زیادی را مجبور به فرار از ایران میکند، و به همین دلیل ما میبایست از حق آنها برای تقاضای پناهندگی دفاع کنیم.

همه انسانها باید بتوانند آنطور که میخواهند زندگی کرده و نظرات خود را بیان کنند. سازمان RFSL خواستار لغو احکام اعدام و آزادی این دو فعال حقوق ال جی بی تی ها است.”

– اخبار تلویزیون دولتی سوئد SVT: ۵ سپتامبر ۲۰۲۲

“دو مدافع حقوق ال جی بی تی ها در ایران به اعدام محکوم شدند. به گزارش سازمان حقوق بشری هنگاو، دادگاهی در ایران دو فعال حقوق ال جی بی تی ها را به اعدام محکوم کرده است. این دو زن، زهرا صدیقی همدانی ۳۱ ساله و الهام چوبدار ۲۴ ساله، از طرف دادگاهی در ارومیه به “افساد فی الارض” محکوم شده اند. این حکم عمدتا در مورد کسانی که قوانین شریعه حکومت اسلامی را زیر پا گذاشته اند بکار برده میشود.

به گزارش هنگاو، این دو زن متهم به “ترغیب و تشویق همجنسگرایی” شده اند. اینها همچنین به ترغیب مسیحیت و ارتباط با رسانه های مخالف حکومت متهم شده اند.

دادگاه در یک بیانیه کوتاه احکام اعدام این دو زن را تایید کرده است.”

– روزنامه پرتیراژSvenska dagbladet

” مدافعین حقوق ال جی بی تی ها به اعدام محکوم میشوند.

ایران دو فعال حقوق ال جی بی تی ها را بدلیل تبلیغ همجنسگرایی به اعدام محکوم کرده است. از زمان قدرت گیری اسلامی ها در ایران در سال ۱۹۷۹ تابحال بطور تخمینی حدود ۴۰۰۰ تا ۶۰۰۰ همجنسگرا اعدام شده اند.”

– سایت رنگین کمانیهای سوئد. ۶ سپتامبر ۲۰۲۲

www.qs.se

“سارا و الهام در ایران اعدام خواهند شد.طبق گزارش سازمان حقوق بشری هنگاو، دو زن در ایران به جرم “فساد از طریق تشویق همجنسگرایی” به اعدام محکوم شده اند.”

 کمیته بین المللی علیه اعدام

۲۰ شهریور ۱۴۰۱- ۱۱ سپتامبر۲۰۲۲

#اعدام_نکنید

#همجنسگرایی_جرم_نیست

مینا احدی : 00491775692413

هرمز رها: 0046737896505

حسن صالحی: 0046703171102

اینرا هم بخوانید

اعتصاب و راهپیمایی کارگران شرکت آرتا پلاست در نمین و تجمع کارگرن پیمانی ارغوان گستر در پترو شیمی ایلام

روز سه شنبه ۲۹ خرداد کارگران شرکت آرتا پلاستُ زیر مجموعه گروه صنعتی آرتا در …