تجمع ماماهای سراسر کشور در تهران. تجمع پرستاران در اهواز و مشهد

روز سه شنبه ٧ آذر پرستاران در اعتراض به عملی نشدن وعده های داده شده دست به تجمع زدند. امروز همچنین تجمع اعتراضی سراسری ماماها از سراسر کشور مقابل وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی برای پیگیری مطالبات خود!تصاویر تجمع پرستاران اهواز در مقابل استانداری

تصاویر وفیلم از اینجا

https://t.me/wpi_hkki

مشهد

اینرا هم بخوانید

سازمان ملل می‌گوید: «شمار زیادی از مجروحان دریافت کمک‌ها درغزه با گلوله زخمی شده‌اند»

سازمان ملل می‌گوید که تعداد زیادی از زخمی‌های کاروان کمک‌های بشردوستانه غزه با گلوله زخمی …