شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت؛ اعتراض کارکنان نوبت کار شرکت های بهره برداری نفت و گاز کارون، گچساران، مارون و مسجدسلیمان

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت روز چهارشنبه ۳۱ فروردین ماه اعلام کرد، کارکنان نوبت کار شرکت های بهره برداری نفت و گاز کارون، گچساران، مارون و مسجدسلیمان با مطالبه تثبیت شیفت های دوازده ساعت دست به اعتراض زدند.این همکاران نسبت به تغییر ساعت کاری به شیفت های چرخشی هشت ساعته و همینطور عدم رسیدگی به مطالبات شغلی و معیشتی شان معترض هستند.

اینرا هم بخوانید

جمهوری اسلامی در دو روز گذشته ٨ نفر را در زندانهای قزلحصار و شیراز اعدام کرد

امروز یکشنبه سی و یکم تیرماه، حکم چهار زندانی که پیشتر از بابت اتهامات مرتبط …