اعتراض اپراتورها و کارگران صنعت برق نتیجه داد. مجلس حکومت یکسان سازی حقوق و مزایا را تصویب کرد

اعتراض و مبارزه اپراتورها و کارگران برق نتیحه داد. مجلس حکومت امروز ناچار شدند خواستهای کارگران و اپراتورهای برق را در دستور بگذارد. بر اساس گزارشات رسانه های حکومتی مجلس ، طرح “یکسان سازی حقوق و مزایای” کارکنان برق را تصویب کرد ه است.

کارگران و کارکنان صنعت برق در یک سال گذشته اعتراضات گسترده ای را برای یکسان سازی حقوق و مزایا و تبدیل قراردادهای موقت به  دائم بآغاز کرده اند. وزارت نیرو، ارگانها و نهادهای حکومتی ماهها در برابر اعتراضات و مطالبات کارگران سکوت کرده بودند. از واواسط امسال صدها کارگر به نمایندگی از بخش های مخنلف این بخش از صنعت تصمیم به اعتراضات سراسری و رفتن به تهران میگرند.بیش از 7 تجمع بزرگ کارگری در طول این مدت با شرکت صدها نفر از سراسر کشور در تهران برگزار کردند. خواستهای اصلی کارگران یکسان سازی حقوق و مزایاو دائمی کردن قراردادهای کاری بود.

در چند ماه گذشته مجلس هم ناچار شد وارد موضوع این اعتراضات بشود. بعد از ماهها اعتراض و مبارزه مجلس رژیم امروز پنجشنبه 23 دیماه موضوع خواست کارگران را در دستور خود قرارداد. و بر اساس اخبار رسانه های حکومتی،مجلس حکومت در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه  یکسان‌ سازی حقوق و مزایای اپراتورهای پست‌های فشار قوی برق به تصویب رسید. اعتراضات کارگران و کارکنان و اپراتورهای صنعت برق  حکومت را مجبور عقب نشینی و تن دادن به خواست برحق کارگران کرده است. زنده باد مبارزات متحدو و سراسری کارگران و اپراتورهای برق.

محمد شکوهی

23 دیماه 1395 ، 12 ژانویه2017

 

 

اینرا هم بخوانید

یک موفقیت برای بازنشستگان متولد ۱۹۵۷ و تاثیر مثبت آن بر روند بازنشستگی! کریم شاه محمدی

ما انجمن سراسری بازنشستگان سوئد (PRO )کمپینی را علیه تصمیم تبعیض آمیز احزاب پارلمان سوئد …