اعتراض کارگران شاغل در پتروشیمی آبادان، مخابرات، و یک خبر دیگر

اطلاعیه خبری :- روز شنبه ۲۹ آبان‌ماه کارگران شاغل در مجموعه پتروشیمی آبادان در اعتراض به خلف وعده ها و با مطالباتی چون افزایش حقوق و مزایا، پرداخت حق جذب و حق کارگاهی دست به تجمع  و اعتراض زدند. این کارگران در همین رابطه در هفته گذشته نیز در روزهای  ۲۶ و ۲۷ آبان تجمع داشتند. گفتنی است که افزایش چندرغازی به حقوق این کارگران در هر سال فقط بر اساس حقوق پایه آنها صورت میگیرد و  مزایای شغلی شان را در بر نمیگیرد و کارگران به آن اعتراض دارند. بعلاوه  افزایش هر روزه قیمت ها باعث کاهش قدرت خرید کارگران شده و آنها خواستار افزایش فوری دستمزدهایشان هستند.

– روز ۲۹ آبان حدود ۷۰ نفر از کارکنان شرکتی مخابرات استان خوزستان به دلیل‌ عدم امضای قرارداد موقت اجازه ورود به اداره مخابرات را پیدا نکردند. این کارکنان در اعتراض به قراردادهای سه ماهه و با توجه به الزام قانون برای بستن قرارداد دائم در کارهای مستمر، قرارداد دوماه کار را امضا نکردند و بدون قرارداد به کار خود ادامه دادند و پیگیر دائمی شدن قراردادشان شدند.  گفتنی است که زیر فشار اعتراضات آنها و مراجعات پی در پی شان مراجع دولتی نیز ناگزیر رای به دائمی شدن قرار داد آنها داده اند. اما مدیریت همچنان مقاومت میکند.

– عصر روز ۲۸ آبانماه  جمعی از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران و فعالین کارگری و سیاسی با حضور در منزل مادر هیراد پیربداقی همبستگی خود را با او و با خانواده اش اعلام داشته و خواستار آزادی فوری هیراد و عسل محمدی که همزمان در پانزدهم آبانماه بازداشت شده اند، گردیدند. عسل محمدی و هیراد پیربداقی در ۱۵ آبانماه دستگیر شدند و همچنان در بند ۲۰۹ زندان اوین تحت بازجویی قرار دارند و به رغم پیگیریهای روزمره خانواده هایشان،  تاکنون پاسخ روشنی به نگرانی‌های آنان داده نشده است.

حزب کمونیست کارگری ایران

۲۹ آبان ۱۴۰۰ ، ۲۰ نوامبر ۲۰۲۱

اینرا هم بخوانید

تجمعات بزرگ بازنشستگان در تهران و کرمانشاه، پرستاران شیراز، ادامه اعتصاب کارگران  کربنات سدیم کاوه و…

امروز بیست و دوم خرداد جمعیت بزرگی از بازنشستگان در تهران در اعتراض به فقر …