اعتراض کارگران نی‌بر و بازنشستگان هفت تپه

عصر روز گذشته اعتراض کارگران بخش صنعتی وکشاورزی مجتمع نی شکر هفت تپه در حالی پس از 11 روز خاتمه یافت که از صبح امروز گروهی دیگر از کارگران این واحد صنعتی برای پیگیری مطالبات  خود، مقابل درب وردی این کارخانه تجمع کردند.

از قرار معلوم  اعتراض صنفی یازده روزه کارگران بخش صنعتی وکشاورزی کارخانه عصر روز گذشته با وعده پرداخت مطالبات معوقه کارگران از سوی کارفرما خانمه پیدا می‌کند اما در عوض از صبح امروز گروهی دیگر که شامل کارگران بازنشسته و نی‌بران حجمی مجموعه نیشکر هفت‌تپه  هستند از صبح امروز (یکشنبه 17 بهمن ماه)برای پی گیری مطالبات مزدی خود مقابل درب ورودی مجتمع اجتماع کرده‌اند.

گفته می‌شود خواسته اصلی کارگرانی که در تجمع امروز حاضر شده‌اند دریافت تمام مطالبات مزدی  وبیمه ای معوقه است، همچنین گفته می‌شود 80 نفر از رانند های استیجاری  که 4 ماه دستمزد آنان به تعویق افتاده است نیز در این تجمع حضور دارند.

منابع خبری ایلنا  در مورد دلیل خاتمه تجمعات کارگران بخش کشاورزی وصنعتی  مجتمع کشت وصنعت هفت تپه بعد از یازده روز اعتصاب می‌گویند؛ این اجتماع  عصرروز گذشته زمانی خاتمه یافت که کارفرما وعده پرداخت  دو ماه از مطالبات معترضان را تا پایان وقت اداری امروز یکشنبه 17 بهمن ماه) داد و در مقابل پاداش و بهربرداری   سال‌های 94 و 95  کارگران این بخشها نیز قرار است در هفته اول اسفند پرداخت شود.

در عین حال کارفرما وعده کرده حدود 12  میلیارد تومان برای  فاصله بیمه دوران بیکاری کارگران نی‌بر ( فصلی)  که مربوط به سالهای 68 تا 92  آنان می شود را  تا پایان بهمن ماه پرداخت کند.

برهمین اساس همکاران بخش های  صنعتی وکشاورزی  به همراه کارگران نی بر فصلی با اعتماد به وعده های کارفرما موقتا به تجمع اعتراضی خود پایان دادند وفعالیت خود را در کارخانه و مزارع از سر گرفتند.

کارگران تصریح کردند: خواسته ما پرداخت مطالبات معوقه مزدی و مشخص شدن وضعیت  کارخانه است که  مالکان  آن تا به امروز به این موضوع بی اعتنا بوده‌اند.ایلنا

اینرا هم بخوانید

سازمان ملل: نزدیک به یازده میلیون افغان در داخل و بیرون از افغانستان آواره هستند

تعدادی از مهاجرین افغان که از پاکستان به افغانستان برگشت داده شده اند کمشنری عالی …