اعترافات فرمانده کل سپاه به شروع موج دوم انقلاب

«قوی‌ترین، خطرناک‌ترین، جدی‌ترین، نابرابرترین و وسیع‌ترین پیکار جهانی ضد نظام اسلامی قصد دارد در سالگرد حوادث پاییز ۱۴۰۱ بار دیگر فتنه‌انگیزی کند.”
این سخنان حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران حکومت اسلامی است. که روز سه شنبه ۱۰ مرداد بیان کرد. این سخنان بارها توسط فرماندهان باندهای سپاه در بیت رهبری زمزمه شده و تمام تاروپود کل نظام سرکوب و جنایت اسلامی را فراگرفته است.
یازده ماه است بر خود می پیچند، خواب ندارند، استیصال و درماندگی در رخسار وحشت زده شان نمایان است . برای این ماشین قتل و آدمکشی راهی جز به زیر کشیده شدن توسط مردم انقلابی متصور نیست.
به خوبی شیرفهم شده اند که قوی ترین و جدی ترین پیکار جامعه ای بپا خاسته، متشکل از زنان، جوانان، کارگران، خانواده های دادخواه، بازنشستگان و همه مردم، کوچکترین مجالی به جنایتکاران اسلامی نخواهند داد.
کارشان به جایی رسیده است که فرمانده کل سپاه وحشت و هراس کل نظام اسلامی اش از عظمت و پویایی انقلاب زن زندگی آزادی را نمی تواند پنهان کند. صدای موج دوم و کوبنده انقلاب را شنیده اند که خواب از چشمانشان گرفته است.
مردم انقلابی با شنیدن سخنان فرمانده سپاه تروریست و آدمکش اسلامی و با مشاهده صفوف درهم ریخته و متزلزل حاکمان اسلامی، جسارت، شهامت و قدرتی صد چندان برای شروع موج دوم انقلاب شکوهمند خود احساس می کنند. مردم خود را آماده کرده اند تا به استقبال موج دوم و سرنوشت ساز انقلاب زن زندگی آزادی و برای یکسره کردن کار رژیم در حال سرنگون شده اسلامی بروند.
عبدل گلپریان
۱ اوت

اینرا هم بخوانید

ارتجاع اسلامی در ایران و افغانستان و عرق ناسیونالیسم ایرانی

بعد از بالاگرفتن مناقشه دو نیروی تروریست و آدمکش حاکم بر افغانستان و ایران بر …