اعتراف گیری از سپیده رشنو: خشم مردم و زبونی جمهوری اسلامی!

اعتراف گیری زیر فشار شکنجه و زندان از سپیده رشنو، زن جوانی که اعتراضش به حجاب اجباری وی را به یک قهرمان تبدیل کرد، موجب دامن زدن خشم بی سابقه ای در بین مردم شده و یک رسوایی تمام عیار برای رژیم در حال احتضار جمهوری اسلامی به بار آورده است!

حدود دو هفته پیش سپیده رشنو در برابر تعرض وحشیانه مامور نهی از منکر حکومت اسلامی در مورد حجاب شجاعانه ایستاد و مامور رژیم را مجبور کرد از اتوبوس پیاده شود. ویدیوی اعتراض سپیده رشنو به سرعت در فضای مجازی و تلویزیون های مختلف منعکس شد و با استقبال بسیار وسیع مردم روبرو گردید.

اعتراض سپیده رشنو در ادامه کمپین “حجاب بی حجاب” زنان در ۲۱ تیر که ستون های حکومت اسلامی را به لرزه درآورد، به نوعی او را به یک سمبل این حرکت عظیم تبدیل کرد. رژیم اسلامی برای انتقام گیری از جنبش حجاب بی حجاب زنان و مردم ایران، سپیده را دزدید و به دست جلادان و دژخیمان سپرد تا برای مراسم اعتراف گیری آماده کنند.

مردم که با شیوه های ضد بشری حکومت اسلامی آشنایند، ساکت ننشستند و سوال “سپیده رشنو کجاست” وسیعا در مدیای اجتماعی مطرح شد. ربودن سپیده توسط جمهوری اسلامی در صدر اخبار و توجه جامعه باقی ماند. تا آنکه روز یکشنبه ۹ مرداد ۱۴۰۱ سپیده با چهره ای گرفته و تکیده که آثار ضرب و شتم و شکنجه به روشنی در او آشکار بود در تلویزیون جمهوری اسلامی ظاهر شد و حرفهای دیکته شده بازجویان را بیان کرد.

پخش مراسم اعتراف گیری شنیع و جنایتکارانه جمهوری اسلامی با انفجاری از خشم اجتماعی بی سابقه در مدیای اجتماعی و در میان مردم روبرو شد. مردم ایران به خوبی با اعتراف گیری های جمهوری اسلامی آشنایند و یک کلمه از آنرا باور ندارند. اما خشم و نفرت عمومی در این ابعاد و ابراز آشکار آن نکته جدیدی بود که تنها نشان از یک چیز دارد و آن اینکه جمهوری اسلامی نه فقط در عرصه حجاب اجباری کاملا دست را باخته و شکست خورده، نه فقط حربه مخوف اعتراف گیری کذایی اش را نیز تماما از کف داده، بلکه با خشم تعرضی، وسیع و روز افزون جامعه علیه کلیت نظام منحوس خود روبرو میشود. در یک کلام جامعه به سمت یک انقلاب عظیم و زیر و رو کننده پیش میرود. “انقلابی که رنگ زنانه خواهد داشت”!

حزب کمونیست کارگری همراه همه زنان و همه مردم ایران سپیده رشنو و اعتراض شجاعانه او به حجاب اجباری و جمهوری اسلامی را ارج می گذارد و گرامی میدارد و اعتراف گیری از او را عملی شنیع و وحشیانه میداند و محکوم میکند. حزب اعلام میکند که در پاسخ به این جنایت جمهوری اسلامی به تلاش همه جانبه خود برای سرنگون کردن رژیم کثیف و ضد بشری و ضد زن جمهوری اسلامی صد بار خواهد افزود!

سرنگون باد جمهوری اسلامی

زنده باد انقلاب زنانه

حزب کمونیست کارگری ایران

۱۱ مرداد ۱۴۰۱، ۲ اوت ۲۰۲۲

اینرا هم بخوانید

احکام بیش از ۶۰ سال حبس برای فعالان گیلانی به شعبه اجرای احکام دادسرای رشت ارسال شد

پرونده فعالان مدنی و حقوق زنان گیلان که در مجموع به بیش از ۶۰ سال …