اعتصاب کارگران پروژه ای نفت در شرکتهای دشت عباس و ثمین و تجمعات بازنشستگان وزارت بهداشت و اخباری دیگر


اعتصاب کارگران پروژه ای نفت در شرکتهای دشت عباس و ثمین و تجمعات بازنشستگان وزارت بهداشت و اخباری دیگر

روز ۳۰ خرداد کارگران پروژه ای پیمانی نفت در شرکتهای دشت عباس و شرک ثمین و داربست بندان پیمانکاری زمان پور با خواست افزایش دستمزد و ۱۴ روز کار و ۱۴روز استراحت دست به اعتصاب زدند. کارگران پروژه ای نفت قبلا اولتیماتوم داده بودند که اگر تا آخر خرداد ماه به مطالباتشان پاسخ داده نشود دست به اعتصاب خواهند زد. یک خواست مهم کارگران پروژه ای نفت و در سطح سراسری در نفت حذف پیمانکاران است.

 کارگران میگویند که نباید هیچ تفاوتی در شرایط حقوقی  کارگرانی که برای شرکت نفت و گاز و پتروشیمی ها کار می کنند، وجود داشته باشد و حق همه کارگران پروژه ای، ارکان ثالث، قرارداد موقت، حجمی، روزمزد، معین است که مانند کارگران رسمی از همه مزایای شرکت نفت برخوردار باشند.

– روز سی خرداد بازنشستگان وزارت بهداشت در اعتراض به وضع معیشت و کاری خود و برای پیگیری خواستهایشان  مقابل صندوق بازنشستگی تهران  تجمع کردند.

– روز ۲۸ خرداد جمعی از کارگران اخراجی گروه ملی فولاد ایران در اعتراض به ‌عدم بازگشت به کار خود و خلف وعده‌های داده شده مقابل مجلس شورای اسلامی دست به تجمع زدند.  این کارگران بدنبال اعتراضات قدرتمند کارگران گروه ملی  در پایان اسفندماه سال گذشته  و در اعتراض به سطح نازل حقوقها و عدم اجرای خواست فوری اجرای طرح طبقه بندی مشاغل که خیابانها را به لرزه در آورد، از کار اخراج شدند. کارگران اخراجی گروه ملی فولاد ایران در اهواز در اردیبهشت ماه نیز در تهران چندین بار دست به تجمع زدند و به آنها وعده بازگشت به کار پس از تغییر مدیرعامل شرکت داده شد.اما این کارگران هنوز به سرکار باز نگشته اند.

حزب کمونیست کارگری ایران

۳۱ خرداد  ۱۴۰۳، ۲۰ ژوئن   ۲۰۲۴

اینرا هم بخوانید

روزنامه حکومتی هم‌میهن: درباره سقوط بالگرد رئیسی و ابهاماتی که ادامه دارد !

روزنامه حکومتی هم میهن تیتر زه:درباره سانحه هوایی ۳۰ اردیبهشت و ابهاماتی که ادامه دارد.سقوط …