اعتصاب «بیش از هشت‌ هزار» کارگر پروژه‌ای شرکت‌های نفت و گاز

یک شورای کارگری می‌گوید «بیش از هشت هزار» کارگر پروژه‌ای در شرکت‌های نفت و گاز در اعتراض به عدم دریافت مطالبات خود اعتصاب کرده‌اند.

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیر رسمی نفت روز شنبه، دوم تیرماه، با بیان اینکه این اعتصاب از سه روز پیش آغاز شده، در بیانیه‌ای اعلام کرد: «حذف پیمانکاران، افزایش دستمزدها و ۱۴ روز کار و ۱۴ روز استراحت، مطالبات فوری ما است.»

در این بیانیه همچنین با اشاره به نام بیش از ۶۰ شرکت که کارگران آن در اعتصاب هستند، آمده که رسیدگی به «شرایط خوابگاه‌ها،‌ شرایط کاری و ایمنی محیط کار» از دیگر مطالبات کارگران است.

این شورا در بیانیه خود با اشاره به اینکه این اعتصابات در راستای «کمپین ۱۴-۱۴»، به معنای ۱۴ روز کار و ۱۴ روز استراحت، است، نوشت که پیش از این اعلام کرده که در صورت عدم رسیدگی به مطالبات کارگران به «اعتصابات گسترده‌تر» دست خواهد زد.رادیو فردا

اینرا هم بخوانید

اعتصاب «هزاران» کارگر پروژه‌ای پیمانی صنعت نفت و گاز ادامه دارد

RadioFarda شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت می‌گوید «۲۴ هزار نفر» به اعتصاب کارگران پروژه‌ای …