اعتصاب در شهرهای کردستان. اعتراضات در تهران، مشهد و ایلام به قتل مهسا امینی. فیل

دوشنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۱
اعتصاب عمومی در شهرهای کردستان در اعتراض به قتل مهسا امنیتی توسط گشت ارشاد جمهوری اسلامی شروع شده است.در سراسر کردستان فروشگاهها و مراکز صنعتی در اعتصاب بسر میبرند، سنندج، سقز، مریوان، بوکان،‌ سردشت، مهاباد وبانه …. علاوه بر این اعتراضات در تهران، مشهد و ایلام و … و در دانشگاههای کشور ادامه دارد.

برخی گزارشات و فیلم

گزارشی از تجمعات در دانشگاههای مختلف در اعتراض به قتل مهسا امینی.

اعتراض به قتل مهسا امینی توسط جمهوری اسلامی بخشهای مختلف جامعه را به میدان کشیده و دانشجویان تا این لحظه جزو پیشروان اعتراضات سراسری جامعه در این عرصه بوده اند. تا این لحظه در روزهای یکشنبه و دوشنبه ۲۷ و ۲۸ شهریورماه دانشجویان در دانشگاههای تهران، بهشتی، علامه، اصفهان، تربیت مدرس و امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) موفق به برگزاری تجمعات باشکوهی شده اند.

(https://t.me/media09up/10497)این اعتراضات برگزار شده ضمن اعتراض به قتل مهسا امینی که ریشه در قوانین و مناسبات زن ستیز جمهوری اسلامی دارد، عامل کل این فجایع یعنی جمهوری اسلامی مورد هدف دانشجویان قرار گرفته است. از جمله شعارهای سرداده شده در این تجمعات عبارتند از:

مرگ بر دیکتاتور
توپ تانک فشفشه آخوند باید گم بشه
به نام دین و قانون، حلال شده خونمون
زن،زندگی،آزادی
رهایی حق ماست، قدرت ما جمع ماست
ما همه مهسا هستیم، بجنگ تا بجنگیم
فقر و فساد و بیداد، مرگ بر این استبداد
حراست و سپاهی پیوندتان مبارک
از سقز تا اصفهان، ستم علیه زنان
بسیجی، بسیجی، ننگ به نیرنگ تو، خون جوانان ما می‌چکد از چنگ تو
حراست کذایی، قاتل ما شمایی
دانشجو می‌میرد، ذلت نمی پذیرد.
کشتن برای روسری، تا کی این خاک برسری
بیگاری، بیکاری، پوشش زن اجباری
بسیجی حیا کن، مملکت رو رها کن
بسیجی برو گمشو

سازمان جوانان کمونیست
۲۸ شهریور ۱۴۰۱
۱۹ سپتامبر ۲۰۲۲

فیلمهای بیشتر از اینجا

https://t.me/wpi_hkki

اینرا هم بخوانید

افزایش دستمزد ها  فوری.ادامه اعتراضات همکاران بر سر دستمزد

کانال تلگرامی « شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت»:افزایش دستمزد ها فوریادامه اعتراضات همکاران بر …