اعتصاب کارگران آزمون فلز و برق، ابزار دقیق، شرکت نیروآرا اندیش پتروشیمی در شرکت بهین فراراد

کانال تلگرامی « شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت»:افزایش دستمزد ها فوری
ادامه اعتراضات همکاران بر سر دستمزد
بنا بر آخرین خبرها امروز دوم خرداد ماه همکاران پروژه ای شاغل در شرکت آزمون فلز و برق و ابزار دقیق شرکت نیروآرا اندیش پتروشیمی در شرکت بهین فراراد با خواست افزایش فوری دستمزدها در قراردادهای کاری خود دست به اعتصاب زدند. بخشی از این کارگران حتی بابت دستمزد هایشان از اسفند ماه تا کنون طلبکارند و خواستار فوری دستمزدهای معوقه شان هستند. همانطور که زودتر هشدار دادیم اگر پیمانکاران مفتخور به خواست ما کارگران پاسخ ندهند . با اعتراضات گسترده تر ما روبرو خواهند بود. معیشت، درمان، حق مسلم ماست.

https://t.me/shoranaft

اینرا هم بخوانید

قیمت دلار در بازار آزاد به ۶۱ هزار تومان رسید. دلار درصرافی های دولتی بالای ٤٦هزار تومان شد

رسانه های حکومتی روز دوشنبه ٤ تیرماه گزارش دادند قیمت دلار در بازار آزاد به …