اعتصاب کارگران ذوب‌آهن اصفهان امشب نیز ادامه دارد. کارگران در محوطه کارخانه آتش روشن کرده اند

شنبه ٦ اسفند اعتصاب کارگران ذوب‌آهن امشب نیز ادامه دارد. کارگران در محوطه کارخانه آتش روشن کرده اند

اینرا هم بخوانید

فراخوان بازنشستگان تامین اجتماعی: ۷ اسفند تجمع در تهران

 ادامه اعتصاب و تجمعات کارگران فولاد و واحد صنعتی ام دی اف بازنشستگان و مستمری …